Ha ezt az üzenetet látod, az annak a jele, hogy külső anyagok nem töltődnek be hibátlanul a honlapunkra.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Fő tartalom

A buddhizmus története

Áttekintés

  • A Maurja Birodalom idején az indiai kultúrára és életmódra nagy hatással volt a buddhizmus.
  • Az alsóbb kasztokhoz tartozók körében azért volt népszerű a buddhizmus, mert az egyes ember földi életében elérhető megvilágosodáshoz és üdvösséghez vezető útra helyezte a hangsúlyt.
  • A buddhizmust Asóka császár is támogatta, aki i. e. 260-ban tért át a buddhizmusra.
Sziddhártha Gautama, a buddhizmus alapítója i. e. 563 körül született gazdag családban. Gautama elutasította a jómódot, és aszkéta, más néven szélsőséges önfegyelmet gyakorló életmódot kezdett követni. 49 napig tartó meditálás után Gautama Buddhává, azaz „a megvilágosodottá” vált. Ezt körülbelül i. e. 528-ban jelentette be nyilvánosan, és tanítványokat szerzett, akik buddhista szerzetesként Észak-India-szerte vándorolva terjesztették tanításait.
A buddhizmusban igen jelentős az egyes ember szerepe: mindenki maga felelős saját boldogságáért. Buddha a Négy Nemes Igazságot tekintette tanítása alapjának: az életben van szenvedés; a szenvedés oka a vágy; a vágy megszűnésével megszűnik a szenvedés; fegyelmezett és szerény életmóddal megszüntethető a vágy és ezáltal a szenvedés is.
E célok eléréséhez határozta meg Buddha a Nemes Nyolcrétű Ösvényt. Ennek elemei a helyes szemlélet, a helyes szándék, a helyes beszéd, a helyes cselekvés, a helyes megélhetési mód, a helyes erőfeszítés, a helyes éberség és a helyes elmélyülés – vagy meditáció. A buddhista hit szerint a Nemes Nyolcrétű Ösvény követése végül megszabadít a szanszárától, az újjászületés és szenvedés körforgásától.
A megvilágosodáshoz vezető út számos követője csatlakozott a kialakulóban lévő buddhista szerzetesrendhez. A szerzetesség a világi élettől elszakadt, spirituális tevékenységeknek szentelt vallásos életforma.
A festmény Buddha első prédikációját ábrázolja, amellyel elindította a dharmacsakrát (a sors kerekét); a randzsána írásjelekkel írt Astasahasrika Pradzsnaparamita Szutra szanszkrit nyelvű kéziratból; Nalanda, Bihar, India. A kép forrása: Wikimedia Commons.
Az alsóbb kasztok tagjait vonzotta a buddhizmusban, hogy az egyénre helyezte a hangsúlyt és nem vette tekintetbe a kasztrendszert. A buddhizmus azt hirdette, hogy az egyén a földi életében képes lehet a megvilágosodásra, az pedig, hogy melyik kasztba tartozik, nem az előző életében elkövetett cselekedetek büntetése. A buddhizmus a nőknek is kínált olyan lehetőségeket, amilyenek másképp nem nyíltak volna meg előttük, például lehettek buddhista szerzetesek. A buddhizmus lehetővé tette, hogy a család és a háztartás hagyományos körén kívül is dolgozhassanak.
Gondolhatod, hogy a Nemes Nyolcrétű Ösvény követése nem volt könnyű feladat. A buddhizmus kevésbé volt népszerű a vaisják (kereskedők) vagy a sudrák (szolgák) körében, mert ők nem tudták e célok elérésének szentelni minden idejüket és szellemi energiájukat. Részben erre reagálva alakult ki a mahájána buddhizmus. A mahájána buddhizmus a buddhizmus olyan ága, amely szerint az emberek akár vallási cselekedetekkel, akár munkájuk végzésével juthatnak el a megvilágosodáshoz. Ez az alternatív megközelítési mód nagyobb számú ember számára tette elfogadhatóvá a buddhizmust. A mahájána azt jelenti, hogy nagy szekér, és arra utal, hogy többek számára is megnyílik az üdvösséghez vezető út.
A buddhizmust az állam is támogatta. I. e. 260-ban Asóka császár a Kalinga állam elleni véres háború után áttért a buddhizmusra. Le akart mondani az erőszakról, és ennek érdekében nyilvánosan a buddhizmust választotta. Elképzelhető, hogy azért is választotta a buddhizmust, mert egy vallásban akarta egyesíteni a sok kasztba tartozó és különböző kultúrájú embereket, hogy könnyebb legyen irányítani a birodalmat.

Mit gondolsz?

Hogyan terjedt el széles körben a buddhizmus Sziddhártha Gautama tanításaiból kiindulva?
Miért jelentett a buddhizmus gyakorlása nehézséget az alsóbb kasztokba tartozók számára?
Miért jelentettek a buddhista tanok az alsóbb kasztokhoz tartozók számára vonzó alternatívát a hinduizmussal szemben?
Játszott-e Asóka szerepet a buddhizmus elterjedésében? Ha igen, miben állt ez?

Szeretnél részt venni a beszélgetésben?

Még nincs hozzászólás.
Tudsz angolul? Kattints ide, ha meg szeretnéd nézni, milyen beszélgetések folynak a Khan Academy angol nyelvű oldalán.