Ha ezt az üzenetet látod, az annak a jele, hogy külső anyagok nem töltődnek be hibátlanul a honlapunkra.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Fő tartalom

A hindu istenek

A hindu istenek, többek között Siva, Visnu, Brahma, Ganésa, Párvati, Durga, Laksmi, Kártikéja, Ráma és Krisna.

Szeretnél részt venni a beszélgetésben?

Még nincs hozzászólás.
Tudsz angolul? Kattints ide, ha meg szeretnéd nézni, milyen beszélgetések folynak a Khan Academy angol nyelvű oldalán.

Videóátirat

Jól ismert, hogy a hinduizmusnak rengeteg istene van. Ebben a videóban az a célom, hogy megismerjük őket, a köztük lévő kapcsolatokat és azt, hogy az emberek hogyan képzelik el őket. A hindu isteni hármasságot Siva, Visnu és Brahma alkotja. Őket tartják a három legfontosabb istennek. A modernkori hinduizmusban Sivának és Visnunak sokkal több követője van, vagy mondhatjuk, hogy a legtöbb ember szerint Siva vagy Visnu a Legfelső Lény. Több templomot szenteltek Sivának és Visnunak, mint Brahmának. Siva követőit, azokat, akik őt tekintik a Legfelső Lénynek, saiváknak nevezik. Ők a saivizmus vagy más néven sivaizmus követői. Siva számos alakban jelenik meg – látni fogod, hogy több istennek is van több alakja, és több dologhoz kapcsolják őket –, de gyakran hívják Pusztítónak vagy Átalakítónak. Ahogy említettem, Visnu híveinek száma is nagy. A hinduk jelentős hányada vaisnava, azaz a vaisnavizmus vagy visnuizmus követője. Visnut tartják a Fenntartónak. Brahmának, ahogy említettem, a mai hinduizmusban nincs túl sok követője, de őt tekintik a Teremtőnek. Egyes történetek szerint ő a teremtő, más elbeszélések szerint viszont vagy Siva, vagy Visnu teremtménye. Brahma nem keverendő össze Brahmannal, akiről korábbi videókban esett szó. Brahman maga a lét, a dolgok végső természete. Brahma csak az ő egyik megjelenési formája, egy isten, a dolgok valódi természetének része. Mindaz, amit ebben a videóban látsz, mindaz, amit a valóságban látsz, egy hindu szemében mindezek az istenek az igaz Isten, vagyis Brahman igazi valóságának megjelenési formái. A hinduizmusban az az érdekes, hogy az isteneknek nincs állandó neme. Visnunak például van egy női megtestesülése, és vannak olyan hinduk is, akik istent alapvetően női alakban képzelik el. Az egyik ilyen csoportot a sáktizmus követői alkotják. A sáktizmus számára isten nő, a főistennő, aki számos alakot ölt. Az itt szereplő Párvátit az istenek anyjaként említik. Siva társának vagy feleségének tekintik, de van más alakja is, például Durga. Durga Párvati erőszakosabb, agresszívabb megjelenési formája, akit Dévinek vagy Saktinak is neveznek. Sakti neve erőt vagy hatalmat jelent, ő harcos istennő. Aztán ott van Laksmi, Visnu felesége, aki a gazdagságot és a jószerencsét képviseli. Szaraszvati a tudás, a zene és a művészetek istennője, Brahma társa vagy felesége. Ők tartoznak azokhoz a legfontosabb istenekhez, akik itt a felső sorban szerepelnek. De van még rengeteg másik jelentős istenség. Látni fogod – attól függően, hogy India melyik részéről és a hinduizmus melyik irányzatáról van szó –, hogy különböző fontosságot tulajdonítanak a különböző isteneknek, ahogy szokásaik és szertartásaik is mások. Ganésát könnyű felismerni, mert elefántfeje van. Gyakran Ganpati néven is említik. Siva és Párváti fiának tartják. Remek történet meséli el, hogy miért van elefántfeje. Őt tekintik az új kezdetek istenének és az akadályok elhárítójának. Nagyon sok követője van, Nyugat-India számos régiójában tisztelik, és nem csak ott, de őt tartják a legfőbb istennek ezekben a régiókban. Aztán itt van Durga, akit már említettem. Kelet-Indiában, elsősorban Bengálban, ahonnan a családom származik, a Durga Puja, vagyis Durga ünnepe, a Durga tiszteletére végzett szertartások a hindu vallás fontos részének számítanak. Ha délebbre megyünk, egyes hinduk szemében a Murugan néven is ismert Kártikéja jelentős istenség. Ő a háború istene. Visnunak több fontos megtestesülése is van. Közülük a legjelentősebb Ráma, Visnu hetedik megtestesülése. Ő a főszereplője a Rámájanának, a híres hindu eposznak. Aztán ott van Krisna, Visnu nyolcadik megtestesülése. Ő jelentős szerepet játszik a hinduizmusban, többek között a Mahábháratában és a Mahábhárata részének számító Bhagavad-gítában. Ami itt igazán figyelemre méltó – és erre már céloztam is –, az a hinduizmus rendkívüli sokszínűsége. Felszínes szemlélőnek úgy tűnhet, hogy Siva tisztelőinek szertartásai és hiedelmei jobban különböznek azokétól, akik Visnut imádják, mint például a kereszténységben a protestánsoké a katolikusokétól, vagy az iszlámban egy szunnitáé egy siítáétól. A hinduizmusban az a lenyűgöző, hogy nem léteznek ezek a hagyományos vallási törésvonalak, nincsenek komolyabb konfliktusok a saivák és a vaisnavák között. Azért, mert a hinduk – vallásgyakorlatuk különbözősége ellenére – India szerte a hindu hagyomány szerint minden istent Brahman alakjának tekintenek. Úgy tekintik őket, mint különböző módokat arra, hogy elképzeljék a végső valóságot, a legfőbb istent, vagy kapcsolatba lépjenek vele. A hinduizmus képes volt arra, hogy összeolvassza ezeket a nagyon különböző szokásokat, ezeket a nagyon különböző szertartásokat. Ez valószínűleg azért alakult így, mert amikor a hinduizmus megszületett, átvette az Indus-völgyi civilizáció szokásait, átvette az indoárják szokásait, átvette a dravidák szokásait. Nem azt mondták, hogy az ő szokásaik más vallást jelentenek. Az évezredek során mindezt egyetlen vallásba olvasztották össze. Ezt az összeolvadást, az eltérő szertartások, eltérő elvek, eltérő szokások egyesítését, egységbe forrasztását nevezzük szinkretizmusnak. A hinduizmus talán a legjobb példa a szinkretizmusra hihetetlenül gazdag szokásai miatt. Az itt bemutatott istenek csak egy kis részt képviselnek, akiket összeköt ez a komplex, sokszínű vallás, amit hinduizmusnak neveznek. A hinduk számára ezek az istenek a Brahmanhoz való kapcsolódás módjai. Ha távolabbról nézzük, látjuk a kapcsolatot Brahmannal, a végső teljességgel. Ez felvet egy érdekes kérdést. A hinduizmust gyakran a politeista vallások között említik. A politeizmusban több istent tisztelnek. Már ebben a videóban is számos istent említettem, de ők csak az összes hindu isten egy részét képviselik. Ugyanakkor sok vagy a legtöbb hindu úgy tekinti őket, mint kapcsolódási módot a végső valósághoz, a sok hindu által a legfőbb istennek tartott Brahmanhoz. Ennek alapján pedig azt mondanák, hogy mindezek az egyetlen isten alakjai. Tehát állíthatják, hogy monoteista vallásról van szó. Döntsd el, hogy mit gondolsz erről, vagy arról, hogy van-e értelme monoteista vagy politeista címkét tenni a hinduizmusra. A lényeg az, hogy van sok isten és sok szokás, amelyek különböznek a hindu világban. De valamennyi kapcsolódik a Brahman fogalmához.