Ha ezt az üzenetet látod, az annak a jele, hogy külső anyagok nem töltődnek be hibátlanul a honlapunkra.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Fő tartalom

Március idusa kirobbantja a polgárháborút

A Caesar által hátrahagyott hatalmi vákuum az Octavianus és Marcus Antonius közötti, hatalomért folytatott versengéshez vezet.

Szeretnél részt venni a beszélgetésben?

Még nincs hozzászólás.
Tudsz angolul? Kattints ide, ha meg szeretnéd nézni, milyen beszélgetések folynak a Khan Academy angol nyelvű oldalán.

Videóátirat

Az előző videót a Julius Caesar elleni merényletnél fejeztük be, i.e. 44 március 15-én, március idusán. Ha emlékszel még, mindezt azon csoportok követték el, akik szemben álltak Julius Caesarral. Úgy vélték, Caesar túl nagy hatalmat szerzett, sőt, ezt a hatalmat arra használta, hogy bizonyos tekintetben, legalábbis az ő szemszögükből nézve, aláássa tekintélyüket. Mindemellett néppárti volt, és néppártiként kikezdte az arisztokrácia hatalmát. Ezért összefogtak és meggyilkolták. Képzelheted, hogy mindebből micsoda felfordulás keletkezett. A merénylet idején Julius Caesar és Marcus Antonius consultársak voltak. Az előző videóból emlékezhetsz Marcus Antoniusra, aki Julius Caesar egyik tábornoka volt Galliában. Az ő kezében volt az itáliai félsziget irányítása, amikor Caesar Görögországba ment leszámolni ellenfeleivel, Pompeiusszal. A merénylet után Marcus Antonius marad az egyedüli consul, és azon tűnődik, mit tegyen. Igyekezzen azonnal megbüntetni az összeesküvőket? Különösen Brutust, és Cassiust, akiket az összeesküvés vezetőinek tartanak. Végül úgy dönt, hogy ahelyett, hogy a senatusban további zűrzavart keltene, megpróbál valamelyest kompromisszumra jutni, és nem bünteti meg azonnal az elkövetőket. Mindketten elhagyják Rómát, keletre mennek, és gyakorlatilag a keleti provinciák vezetői lesznek. De i.e. 43-ban kezd érdekesebbé válni a helyzet. Julius Caesar végrendeletében unokaöccsét, Octavianust, azaz aki hamarosan Octavianusként lesz ismert, és aki Caesar halálakor, március idusán, csupán 18 éves, a végrendeletben fogadott fiaként jelöli meg, és ezzel őt teszi meg törvényes örökösének. Antonius, aki szintén Julius Caesar közeli embere és hatalomra kerülése óta egyik legjelentősebb támogatója, bizonyos tekintetben szintén igényt tarthatott volna a Julius Caesar által megszerzett hatalmi pozíciók valamelyikére. És volt egy harmadik személy, Lepidus, – itt egy kép róla, azaz mindhárman láthatók ezen a képen: ez itt Marcus Antonius ez Octavianus, és ez pedig Lepidus. Lepidus szintén Julius Casesar jelentős támogatója volt. A három férfi összeül. Ez itt Lepidus idővonala Az idővonalak a hozzájuk tartozó személyek élethosszát ábrázolja, melyeken jól láthatod, mikor születtek és haltak meg, érzékeltetik életkorukat, és mutatják, hogy mikor hunytak el. Szóval hárman összeszövetkeznek és triumvirátust hoznak létre, melyet a második triumvirátusnak hívunk. Biztosan emlékszel az első triumvirátusra, amelynek tagjai Julius Caesar, Pompeius és Crassus voltak. Az nem volt hivatalos megállapodás. Ezt a szövetséget azonban jogilag is elismerték. Nem elég, hogy létrehozzák ezt a triumvirátust, ezen felül hihetetlen hatalom kerül a kezükbe, mellyel a Római Köztársaságot irányítani tudják. Ekkor elhatározzák, hogy leszámolnak az összeesküvőkkel, I.e. 68-ban, elnézést, szóval 42-ben, – most már nem tudom, mit művel az agyam –, tehát i.e 43-ban megalakul a triumvirátus, és 42-ben végül szembekerülnek az összeesküvőkkel, akik megölték Julius Caesart. A philippi csatában ütköznek meg. Itt van a térképen, olyan színt használok, amivel jól kivehető a philippi csata, amelyben sikerül legyőzni az összeesküvőket. Miután az összeesküvőket leverték, lényegében felosztják a köztársaságot, noha ez már valójában birodalom, a köztársaságot felosztják egymás között. Marcus Antonius lesz a keleti provinciák tényleges ura. – Marcus Antonius a keleti provinciák tényleges ura – emellett névlegesen az ő irányítása alá tartozik Gallia is, de valaki mást küld oda kormányozni. Majd látni fogjuk, hogy ez alatt a 17 év alatt, ezalatt a zűrzavaros 17 év alatt, Marcus Antonius főként keleten gyakorolja hatalmát és befolyását. De alapvetően egymás között osztották fel a birodalmat. Ennél a felosztásnál Octavianus nem kap valami nagy területet a birodalomból. De látni fogjuk, hogy mindez hamarosan megváltozik. Akkor majd teljesen uralma alá kerül a birodalom nyugati fele néhány év leforgása alatt. Ezek után, i.e. 41-ben, – és itt kerül a képbe Kleopátra, aki mindig kissé megszínesíti a helyzetet – Marcus Antonius úgy dönt, hogy szeretne találkozni Kleopátrával. Tehát ő most a keleti területek ura, kezdetben Athénból kormányoz, majd áthelyezi székhelyét Ephesusba, és magához hívatja Kleopátrát, – már ismeri korábbról, néhány alkalommal találkoztak –, hogy jöjjön és találkozzon vele Tarsusban. Tarsusban, aztán majd amikor Alexandriába mennek, szerelmi viszony szövődik Marcus Antonius és Kleopátra között, a történelem egyik leghíresebb románca. Emlékezz csak, ez ugyanaz a Kleopátra, akinek Julius Caesarral volt viszonya és minden bizonnyal született tőle gyermeke. Marcus Antoniusnak és Kleopátrának majd három közös gyermeke lesz. Kettő közülük ebben az időszakban fogant. Itt jelölöm, i.e. 41. környékén. Szóval itt járunk időben az idővonalon. Ám i.e. 40-ben a pártusok betörnek a birodalom területére. Biztos emlékszel még a pártusokra: övék az a másik nagyon jelentős, akár a rómaiak riválisnak is tekinthető birodalom. Csak a térkép bal szélén látod a Pártus Birodalom legnyugatibb csücskét. Ellenőrzésük alatt állt – gondolj vissza az Akhaimenida és a Szeleukida Birodalomra – Perzsia nagy része. Jelentős birodalom, amely sakkban tartotta az ókori Rómát. A pártusok úgy döntenek, hogy támadást indítanak. – a pártusok támadást indítanak-- A rómaiaknak korábban már meggyűlt a bajuk a pártusokkal. Ne feledd Crassust, az első triumvirátus egyik tagját, aki a pártusok elleni harcok során lelte halálát. Így a rómaiak érdekei azt diktálták, hogy számoljanak le a pártusokkal. És most a pártusok megtámadják a rómaiakat. Ők a támadók. Amikor Marcus Antonius tudomást szerez erről – mivel ő a keleti provinciák ura, mindez kissé szégyent is hoz rá -–, Türoszba, az egyik legfontosabb, római kézen maradt városba siet. Ott tartózkodása alatt tudja meg, hogy felesége – igen, van felesége, szóval Kleopátra a szeretője –, felesége polgárháborúba keveredik Octavianusszal. A polgárháborúval kapcsolatban majd láthatod, hogy van egy általános probléma, különösen a Római Köztársaság késői szakaszában és még a császárság idején is: ahogy a birodalom egyre terjeszkedik, szüksége van hadseregre. Többek között azt ígérik a katonáknak, hogy miután leszerelnek, veteránként majd kapnak földet, amelyet művelhetnek, vagy földesúrként másokkal műveltethetik azt, vagy rabszolgákat alkalmazhatnak. Ahhoz, hogy ezt megtehessék, szükségük lesz újabb és újabb földterületekre. Ezért Octavianus, hogy a leszerelt katonák elégedettek legyenek, földeket adományozott nekik, sokszor olyanokat, amelyek, mondhatni, már rómaiak tulajdonában voltak. Marcus Antonius felesége ürügyként használta ezt a helyzetet ahhoz, hogy hatalomra törjön. Hogy világosan lássunk, noha létrejött ez a triumvirátus, Octavianus, Antonius és Lepidus szövetsége, a kezdetektől voltak feszültségek Antonius és Octavianus között. Mindketten Julius Caesar törvényes örökösének tekintették magukat. Antonius úgy vélekedett, hogy vajon ez a feltörekvő 18 éves ifjú mit tett azért, hogy kiérdemeljen egy birodalmat? Ő maga a kezdetektől Julius Caesar oldalán állt. Octavianus azonban úgy gondolja, hogy ő Caesar hivatalos fogadott fia, fel is veszi a Caesar nevet, így ő Julius Caesar hatalmi pozíciójának jogos örököse. Ezért Antonius, ott Türoszban, úgy határoz, hogy szembeszáll Octavianusszal. Úgy dönt, ostrom alá veszi Brundisiumot felesége védelmében, habár nyilvánvaló, hogy nem igazán törődött felesége becsületével. Vitás helyzet alakul ki közöttük. Antonius próbál bekapcsolódni a polgárháborúba. Majd felesége meghal. Ekkor Octavianus és Antonius megegyeznek, hogy nem harcolnak tovább egymás ellen. Újra „barátok” lesznek. És valójában ekkor döntenek arról, hogy a birodalmat hivatalosan keleti és nyugati területekre osztják. A triumvirátuson belül Marcus Antonius marad a keleti részek ura, Octavianus a nyugati területeket irányítja, az itáliai félszigettel egyetemben. Lepidus pedig megkapja Afrikát. Ezek itt Lepidus afrikai területei. Most ennél is maradunk. Pillanatnyilag úgy tűnik, béke van Marcus Antonius és Octavianus között. De amint majd a következő videóban látni fogjuk, hamarosan sokkal rosszabbá válik a helyzet. Nagyvonalakban elmondhatjuk az előzőekről, hogy sikerül leszámolniuk az összeesküvőkkel, de most közöttük bontakozik ki a viszály. A triumvirátuson belül viszály tör ki, különösen Marcus Antonius és Octavianus között. Lepidus mindig is, hogy is mondjam, a harmadik kerék szerepét játszotta. Mindig is Antonius és Octavianus körül forgott minden. Kleopátrát szerelmi viszony fűzi Antoniushoz. Antonius oldalán áll. Ugyanakkor, ne feledd, Kleopátrát tartják a kor leggazdagabb hölgyének. Ő Egyiptom királynője. Emlékezz vissza, hogy noha Egyiptom népe egyiptomi volt, Kleopátra a Ptolemaida-dinasztia tagja. Ő maga görög származású, de az teszi érdekessé, hogy sok mindent átvesz a kultúrából és megtanul egyiptomi nyelven beszélni. Ezért, gondolom, a körülményekhez képest egész népszerű az egyiptomi nép körében. Tartsuk azt is észben, hogy ott vannak még a pártusok. Azok a pártusok, akik újabb sértést követtek el a rómaiak ellen, amikor lerohanták Szíriát és elfoglalták ezt a területet. Ez különösen bosszúságot okozott Marcus Antoniusnak, aki elvileg a keleti provinciák ura.