Ha ezt az üzenetet látod, az annak a jele, hogy külső anyagok nem töltődnek be hibátlanul a honlapunkra.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Fő tartalom

A birodalmi Róma képekben

Vágytál valaha arra, hogy visszautazva az időben megláthasd az ókori Rómát? A Rome Reborn® (újjászületett Róma) projektnek köszönhetően most megteheted! Fedezd fel a Circus Maximust, a császári palotát, a Római fórumot és a Pantheont. Tuddj meg többet a császárokról, a műemlékekről és a nyilvános terekről. Vesd magad az ókori Róma városának építészetébe és nyüzsgő életébe.

.
Készítette: Beth Harris és Steven Zucker.

Szeretnél részt venni a beszélgetésben?

Még nincs hozzászólás.
Tudsz angolul? Kattints ide, ha meg szeretnéd nézni, milyen beszélgetések folynak a Khan Academy angol nyelvű oldalán.

Videóátirat

(zongoraszó) - Dr. Bernie Frischerrel, a Rome Reborn (Újjászületett Róma) alkotójával vagyok itt. Az idő csodálatos, és mi alacsonyan szállunk a Tiberis folyó fölött. - Ez Róma i.sz. 320-ban. Látod ezt a nagy teret, ez az úgynevezett Circus Flaminius, mögötte egy színház, a Marcellus Színház, és balra a Capitolium-domb látható. - És most egy nagy stadion felé közelítünk, sportesemények színhelye felé. - Ez a Circus Maximus, melyet többek között harciszekér-versenyekre használtak, továbbá felvonulásokra, mint például a diadalmenetre. Úgy gondoljuk, 250 000 ember befogadására volt alkalmas. Meglehetősen nagy komplexum volt. - És középen egy nagy sziget van, amely körül a harci szekerek versenyeztek, Jobboldalt, a sziget közepén látható egy nagy obeliszk. - Ez egyike az első két igen nagy obeliszknek, melyeket Augustus, az első császár hozott Egyiptomból Rómába. Ez szimbolizálta az egyiptomiak számára – és ezt a rómaiak is tudták – a napsugarat, és a rómaiak megfelelőnek tartották, hogy a Circusba helyezzék, mivel a Circusban eleve volt egy napistennek szentelt templom. - És ez a naptemplom közvetlenül a császári páhollyal szemben állt, és a stadiontól balra volt a palota. - A nagy császári palota. A Circus Maximus végénél van egy diadalív. Tudjuk, hogy ez Titus császár tiszteletére épült, az ő Judea tartomány fölötti győzelmét hirdette. Titus diadalíve azért van itt, mert a diadalmenet néven ismert felvonulás a Circus Maximuson haladt keresztül, és az út mentén templomok, diadalívek és egyéb emlékművek álltak. - És Titus diadalívével egy vonalban a távolban láthatjuk az ókori Róma egyik nagy fürdőkomplexumát. - Melynek neve: Caracalla termái Akkor most elnézünk a Caelius-dombra, itt látható az Aqua Claudia, a Caelius-domb és a bal oldalon lévő Palatinus-domb közötti völgyben. Mint látható, füstfelhő száll a magasba a Palatinus-dombon lévő császári fürdő-komplexumból. Jobbra fordulva egy nagy kert-komplexum fölött szállunk el, melynek közepén egy templom áll, ez az isteni Claudius temploma. Claudiust halála után istenné avatták. Nero ezt a területet a Domus Aureához (a császári palota) csatolta, amely mintegy 48 hektáron terült el. - Nagyon érdekesnek találom, hogy annyi minden az ókori építészetből, amit én Rómához kötök a Colosseum negyedben, valójában Nero elleni reagálás, reagálás a túlkapások ellen. - Bármerre nézel, a Nero uralkodása alatt önző módon kisajátított közterületek visszakerültek a közösséghez, és a közösség ettől nagyon boldog volt. Ezek itt mind közösségi létesítmények. Gondolj csak a Colosseumra, vagy a mögötte lévő építményre, ahonnan a füst gomolyog; az egy fürdő, Trajanus termái, nyilvános fürdő. Előtte van egy kisebb fürdő-komplexum, ennek neve: Titus termái. - Most éppen Constantinus diadalíve fölött repülünk, ez egy másik látványosság, ami fennmaradt a modern időkig. - Igen, egy másik diadalív. Ott, előtte az a kúp, az a Metaszudánok nevű nagy szökőkút, a jobb oldalon pedig a Flavianus amfiteátrum, amit Colosseum néven is ismerünk. De kérdezheted, miért hívták Colosseumnak a középkorban (nem az antik korban). Hát amiatt a hatalmas, 30 méter magas bronzszobor miatt, ami a napisten szobra. Nos, ez eredetileg Nero szobra volt. Halála után Vespasianus levetette a fejet és a szobrot átalakították napisten-szobornak. Ott van közvetlenül a város második Titusnak szentelt diadalíve mögött. - És ettől jobbra látjuk Maxentius és Constantinus bazilikáját. - Igen. - És ezek mind fennmaradt építmények. Most balra kanyarodunk. A domb tetején van a palota, amit a túlsó oldalról fogunk megnézni. - Igen, ez a palota ott, a Palatinus-domb tetején. Minthogy a császárok itt laktak, a palota szó annak a helynek a szinonimájává vált, ahol a vezető lakott. Most elkanyarodunk a palotától, és elnézünk a Forum Romanum irányába. - Az ókorban a Forum Romanum a szónoklatok, a kormányzás helye volt. - A köztársaság idején valóban, a népgyűlés találkozóhelye volt, és a senatusé. A senatusnak volt saját épülete, de az emberek a szónoki emelvény előtt gyülekeztek, hogy meghallgassák vezetőik magyarázatait a politikáról és a törvényjavaslatokról, és hogy egymással vitázzanak, ha valamilyen közhivatalra pályáztak. - Úgy tűnik, most a Vesta Templomából felszálló füstcsóván szállunk keresztül. - Vesta Temploma örökös lángjáról volt híres. Rajta túl Augustus hármas íve a római standardok (harci jelvények) a mai Irán területén élt parthusoktól való visszaszerzését dicsőíti. Érdekességként nézzük meg most a rostrát, ami egy szónoki emelvény, közvetlenül előttünk. Ez egy késő antik kori rostra, az i.sz. 3. század végéről való. - De egy kicsit odébb láthatjuk az eredetit is. - Igen, egy másik rostra zárja a Forum Plazát a túlvégen, ez a Rostra Augusti, amit eredetileg Julius Caesar épített. - És a rostránál látható ez a gyönyörű lovasszobor. - Ez az i.sz. 3. század elején uralkodott Septimius Severus császárt ábrázolja. Tudjuk, hogy a szobor itt állt, erre mind régészeti leletek, a szobor talapzatának maradványai, mind magát a szobrot ábrázoló pénzérmék is utalnak. - Körülöttünk középületek és templomok állnak. - Jobbról láthatjuk Castor és Pollux templomát. Közvetlenül előttünk van az isteni Julius Caesar temploma. Ha közelről megnézed, belül láthatsz egy szobrot. Erről egy pénzérme alapján tudunk, melyen ez a szobor szerepel. Caesart az érme augurként, papként ábrázolja. A templom oromfalán fent egy csillagot látsz. Ez azt az üstököst ábrázolja, amely Róma fölött az égen volt látható a Caesar meggyilkolását követő nyáron. - Oszlopok vesznek körbe minket, és ezek díszoszlopok. - Igen, a törvényszék előtt állnak, melynek neve Basilica Julia. És Pliniustól tudjuk, hogy az oszlop tetején álló emberi alak az adott személy istenné, vagy istenhez hasonlóvá tételét jelentette. Amit most magunk előtt látunk, egyike a két Trajanus domborműnek, melyek hátterükben érdekes módon a Forum Romanumot ábrázolják úgy, ahogy az Trajanus és Hadrianus császárok idején kinézett. Sokan meglepődnek, hogy ezek itt vannak felállítva, a Forum Romanumon. De tényleg ott állnak, ahol a 19. sz. végén találták őket. - Most viszont a Szenátus épületében vannak. - A 20. században vitték oda, hogy megóvják őket a külső hatásoktól. - Ha elmész a Szenátusba megnézni őket, nem fogod látni ezeket a kék, sárga és zöld színeket. Szinte minden római szobor festve volt. - Ez egyike az utóbbi 10 év nagy áttöréseinek, egy sor nem invazív technika fejlődött ki a színek kimutatására, még a fehér márvány felszínén fellelhető parányi pigment maradványokéra is. Akkor most nézzük meg az úgynevezett Phocas emlékművet. Azért hívják Phocas emlékműnek, mert amikor a 19. sz. elején kiásták, a bizánci Phókasz császárnak szóló feliratot találtak rajta. De úgy gondoljuk, a Phókasz-feliratot később tették egy régebbi, Diocletianus tetrarchával kapcsolatos felirat fölé. Következésképpen az oszlop tetején álló szobor őt ábrázolja. - Akkor most nézzünk fel a domb irányába, amely a fő irányba vezet. - A dombot eltakarja a háttérben a Tabularium, vagyis az állami irattár. Előtte három templom áll. Balra Saturnus temploma, középen Vespasianus és Titus temploma, akiket haláluk után istenként tiszteltek, jobbra pedig Concordia temploma, amely a Róma társadalmi osztályai közötti harmóniát dicsőíti, majd a birodalom idején a császári család és a római senatus közötti békességet jelképezi. Most elhaladunk az Augustus-rostra fölött, és jobbra van Septimius Severus diadalíve. Septimius Severus igen nagy nyomot hagyott a Forumon. - És diadalíve még ma is sok mindent eltakar a Forumból. - Igen, nagyon jó állapotban van. - Most menjünk a császári fórumokhoz. A Forum Romanummal ellentétben ezeket a fórumokat az egyes császárok építették saját uralkodásuk tiszteletére. - A latin fora a forum szó többesszáma, ezért van Forum Romanum és Fora Imperatoria. Julius Caesar idejétől kezdve nyilvánvalóvá vált, hogy a Forum Romanum már túl zsúfolt. Ha császár lennél, és kedvenc istenedet szeretnéd megtisztelni, vagy halálod után egy templomot szeretnél magadnak, új közterületet kellene kialakítanod. S hol lehetne ez jobb helyen, mint a Forum Romanum szomszédságában? Így aztán Julius Caesar fóruma amely fölött éppen most járunk, a Szenátus épületének hátsó falát a Forum Julium, vagyis a Julius Caesar Fórum részeként használja fel, amit fő tengelye végén kedvenc istennője, Venus Genetrix temploma ural. A többi császár is követte példáját, így az út túloldalán található Augustus fóruma, amelyet az ő kedvenc istenének, Mars istennek, a háború istenének temploma ural. - A templom lényegében két félkörívvel szegélyezett. - Igen, és azokban a félkörökben fülkék voltak, néhány vezető római történelmi személyiséget és Augustusnak a Julius-ági őseit ábrázoló szobrokkal, egészen Aeneasig visszamenőleg. - Láthatsz itt további császári fórumokat, egymás mellé zsúfolva, különösen ilyen a Transitorium - Igen, a Transitorium, amit Nerva fórumának is hívnak. Ez tulajdonképpen az Argiletum nevű utca látványának fokozását szolgálja. Ez az utca a Szenátus épületétől a Forum Romanumig vezet, onnan keleti irányba fordulva elvisz a Suburába, Róma szegénynegyedébe, ami tele volt bérházakkal, ahol rengeteg ember élt. - Noha a Transitorium be van szorítva, ezt soha nem mondanád Traianus fórumáról. - Nem, az utolsó a császári fórumok között Traianus fóruma. Messze ez a legnagyobb, és elég jól megmaradt. A végénél van az Isteni Traianus temploma, ami Traianus halála után készült el, noha még életében ő maga kezdte el az építését. A templom előtt van Traianus oszlopa, amely a császár dákok fölött aratott két győzelmének állít emléket. A dákok a mai Románia népességét alkották. Az oszlop mellett két könyvtár található. A könyvtárak és az oszlop előtt egy nagyobb épület áll, ez a Basilica Ulpia, amely valószínűleg törvényszékként működött, és számos további funkciója is volt. Egy nagy, többcélú tér volt. - És most kerül látómezőnkbe az egyik leghíresebb fennmaradt római műemlék, a Pantheon. - Most az északi Campus Martiushoz (Marsmező) repülünk, amely tele volt halotti emlékművekkel, templomokkal, hamvasztó-helyekkel ahol az elhunyt császárok holttestét hamvasztották el, és oszlopokkal, mint Marcus Aurelius oszlopa. - És az első római császár megépítette saját mauzóleumát, az Augustus mauzóleumot. - Láthatjuk ezt a kerek épületet a Campus Martius legészakibb részén. - Most, hogy egy kicsit elfordultunk, remek kilátás nyílik a Pantheonra. - Most tényleg láthatjuk a Pantheont, itt van ez a feltételezett boltív, amiről sokan úgy gondolják, hogy a Pantheon előtt állt, és balra tőle volt Róma legrangosabb bevásárlóközpontja, a Saepta Julia mellette van ez a nagyszerű egyiptomi Ízisz templom, láthatsz még két obeliszket. - Tehát egy római vezetőknek szentelt, emlékművekkel teli várost látunk. Olyan emlékműveket, melyek az ő eredményeiket dicsőítik, katonai győzelmeiket, a kincseket, melyeket a városnak szereztek. - Igen, de ahogy déli irányba fordulunk, és visszamegyünk a Campus Martius déli részéhez, láthatjuk, hogy ezek a császárok nem kizárólag önzők voltak, hanem egy sor közintézményt is létrehoztak, s ezáltal váltak népszerűvé. Most Róma városának szórakoztató negyedén repülünk át. - Ha most végigsétálsz Rómán, ezen a történelmi rétegekből álló városon, bizony nehéz rekonstruálni, hogy ezek a régi emlékművek miként kapcsolódnak egymáshoz. Ez a rekonstrukció olyan részletgazdag, hogy lehetővé teszi számunkra, hogy úgy lássuk a várost, mintha visszautaznánk a negyedik századba. - Az elképzelés az, hogy az összes monográfiát és az egyes műemlékekről szóló tanulmányokat alapul véve összefűzzük őket valamivé, ami egy összetett képet ad az egész városról. A múltban csak a Pantheont vagy csak a Forum Romanumot tanulmányozhattuk. Ez évtizedeket vett el az életünkből. Az új 3D technológiának köszönhetően nagyon rövid idő alatt, vagy akár csak egy nap alatt, az átlagember többet tudhat meg az ókori városról, mint amit egy doktorandusz tudott a római régészet témájában öt vagy tíz évvel ezelőtt. (zongoraszó)