If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ha webszűrőt használsz, győződj meg róla, hogy a *.kastatic.org és a *.kasandbox.org nincsenek blokkolva.

Fő tartalom

Mussolini (Il Duce), a teljhatalmú diktátor

Készítette: Sal Khan.

Szeretnél részt venni a beszélgetésben?

Még nincs hozzászólás.
Tudsz angolul? Kattints ide, ha meg szeretnéd nézni, milyen beszélgetések folynak a Khan Academy angol nyelvű oldalán.

Videóátirat

Az előző videót 1922-nél hagytuk félbe, októberben, mikor több százezer fasiszta vonult Rómába, melynek eredményeként a király Benito Mussolinit helyezi hatalomra, és ez a kép itt Mussolinit ábrázolja, amint hatalomra kerül a római menetelés folyományaként. És nem csak a miniszterelnöki hivatalt kapja meg, hanem diktátori hatalmat, egy egész évre. Ezt a diktátori hatalmat támogatták a feketeingesek, ez a lazán szervezett, afféle félkatonai szervezet. Arra használja fel ezt a hatalmat, és hogy saját karhatalom fölött rendelkezik, hogy egyre nagyobb hatalmat biztosítson magának az elkövetkező években. 1923-ra a feketeingeseket hivatalos nemzetőrséggé, egyfajta önkéntes nemzetőrséggé nyilvánítja, az ország védelmére. Olaszul nevük rövidítése MVSN. Tehát a feketeingeseket hivatalossá teszik, MVSN néven. Azt is eléri, hogy a parlament, a törvényhozás elfogadja az úgynevezett Acerbo-törvényt. Acerbo-törvény, biztos rosszul ejtem ki. Acerbo-törvény. És ez egy érdekes dolog, mert ez a törvény lehetővé tette, hogy amelyik párt a legtöbb szavazatot szerzi, amelyik az alsóház legjelentősebb pártja, amelyik a parlamentbe bekerülő legnagyobb párt, az a párt, amennyiben a választásokon a szavazatok több mint 25%-át megszerzi, akkor a parlamentben 2/3-os többséget kap. Ami furcsa, mert rendszerint a parlamentáris rendszerben, ha mondjuk, tiéd a legnagyobb párt, és a szavazatok 26%-át szerzed meg, az még mindig nem ad elég parlamenti mandátumot a többségi kormányzáshoz. Koalícióra kell lépni más pártokkal, hogy kormányt alakíthass. De e törvény szerint, aki megszerzi a szavazatok relatív többségét, akire a legtöbben szavaztak, még ha nem is feltétlenül a választók többsége, az alapból megkapja a parlamenti többséget. Gondolhatod, miért akarták ezt a fasiszták annyira. Úgy érezték, a szavazatok 25%-át meg tudják szerezni, egyfelől a népszerűségük által, másfelől a feketeingesek kényszerítő taktikája segítségével, és ez nagyobb hatalmat ad majd nekik a törvényhozásban. A nagy kérdés, miért fogadta el a törvényhozás ezt a törvényt? Hiszen ekkor még a fasiszták pártja nem volt egy jelentős párt. Nem volt többségük a parlamentben. Pontosan ezért akarták elfogadtatni, mert nem volt meg a parlamenti többségük. És ez is a történelem nagy kérdéseinek egyike. Vannak, akik szerint az emberek beleszerettek a fasisztákba. Imádták Mussolinit. Vágytak az erős kezű vezetésre. Nem akartak koalíciós kormányt. Olyan kormányt akartak, ami képes cselekedni. Másrészt viszont a szavazáskor ott voltak a feketeingesek is a teremben. Az is egy magyarázat, hogy a megfélemlítés is közrejátszott. De mondanom sem kell, az Acerbo-törvényt elfogadták. A helyzet iróniája, hogy teljesen feleslegesen. 1924-ben, amikor ténylegesen megtartották a választásokat, a fasiszták megszerezték a szavazatok 2/3-át. A fasiszták megszerezték a szavazatok 2/3-át. Olaszországban sokan ma is és annak idején is úgy érezték, választási csalás történt. Úgy vélték, a fasiszták azért szereztek olyan sok szavazatot, mert megfélemlítették az embereket és csaltak a választások során. Megsemmisítették mások szavazatait. Az egyik leghangosabb egyén, aki kritizálta a fasisztákat a hatalomért folytatott harcban alkalmazott eszközeik miatt, Giacomo Matteotti volt. Ő egy könyvet is írt a fasisztákról. Két erőteljes beszédet tartott a minisztertanácsban, ahol arról beszélt..... jobban mondva a parlament alsóházában, ahol a korrupcióról beszélt, és a fasiszták erőszakos fellépéséről. Pár nappal ezen beszédek után meggyilkolták a feketeingesek. Tehát erőszakos halált halt a feketeingesek kezei által, ami Mussolinira is, legalább is eleinte, rossz fényt vetett. De ő nem akart gonosztevőnek látszani, aki csak úgy meggyilkoltat embereket. Nem tisztázott, hogy valójában Mussolininek volt-e szerepe ebben a gyilkosságban egyáltalán, de az ő követői hajtották végre. Giacomo Matteotti meggyilkolása elleni tiltakozásul az egész Szocialista Párt bojkottálta a parlamentet. Ez az ún. aventinusi kivonulás, vagyis annak 20. századi megfelelője. Aventinusi kivonulás. Azért nevezik így, mert ha visszamegyünk a Római Birodalom idejébe, 2500 évvel ezelőttre, a köznép, vagyis a plebejusok a szigorú uralom elleni tiltakozásuk jeléül kivonultak az Aventinus-dombra. Mivel itt is hasonló történt, ezért nevezék el róla. A szocialisták azért cselekedtek így, mert remélték, hogy ha bojkottálják a parlamentet, azzal meggyőzik a királyt, hogy távolítsa el Benito Mussolinit. Mussolini keze, ahogy már említettem, meg van kötve. Nem igazán tudja, mit tegyen. Mindezek tetejébe a feketeingesek is nyomasztják, mondván: „ha nem veszed kézbe a dolgokat, ha nem válsz erős vezetővé, akkor nélküled folytatjuk. Még az is megtörténhet, hogy eltávolítunk a tisztedről, Mussolini uraság." Így 1925 elején Mussolini megtartja híres januári beszédét. Tehát 1925, a híres januári beszéd. Ezt tekintik úgy, mint hivatalos kezdetét a diktatúrának. És ahelyett, hogy az aventinusi kivonulás aláásta volna Mussolini hatalmát, mivel a király nem menesztette őt, Mussolini hatalma igazából megerősödött. Ürügyként használta fel. Azt mondta: „lám, ezek a képviselők mind saját akartukból maradtak távol a parlamentből, lényegében lemondtak a helyeikről.” És betiltotta az Olasz Szocialista Pártot. Összefogott a feketeingesekkel, felelősséget vállalt értük. Bár a közvetlen felelősséget nem vállalta Giacomo Matteotti halála ügyében, de a feketeingesekért igen, és mindezt klasszikus Mussolini-stílusban tette, egy komplikált érvrendszert állítva fel, miszerint az erő és az erőszak stabilitást hoz majd Olaszország népének. Nyilvánvalóan kiváló szónok volt, roppant karizmatikus. És így megszerezte mindazt a hatalmat, amit akart. 1925 végén elfogadja a parlament azt a törvényt, amellyel lényegében nem marad ellenőrző hatalom Mussolini felett. Ahogy haladunk előre az időben, 1926-ra, a fasiszták Mussolni vezetésével egyre inkább teljes ellenőrzésük, hatalmuk alá vonják Olaszországot. 1926-ban betiltanak minden más pártot. Tehát minden más pártot betiltanak. Kényszerítik az embereket, hogy lépjenek be a fasiszta pártba, ha kormányzati vagy akár bármilyen más hivatalhoz akarnak jutni. Ellenőrzik a sajtót. Kezdik kiépíteni egy nagyon erős államrendőrség rendszerét. Ha mindez ismerősnek tűnik azok alapján, amit eddig tanultunk a nácizmusról, az nem véletlen. Hitler csodálta Mussolinit. Sőt, Mussolini római menetelése inspirálta Hitlert a müncheni sörpuccs végrehajtására, 1923-ban. Mussolini sok olyan taktikáját, ami hatalomra segítette, látjuk majd megismétlődni, amikor hét évvel később Hitler is hatalomra jut.