If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ha webszűrőt használsz, győződj meg róla, hogy a *.kastatic.org és a *.kasandbox.org nincsenek blokkolva.

Fő tartalom

A II. világháború kitörése

A II. világháború előzményeinek és korai eseményeinek áttekintése.

Szeretnél részt venni a beszélgetésben?

Még nincs hozzászólás.
Tudsz angolul? Kattints ide, ha meg szeretnéd nézni, milyen beszélgetések folynak a Khan Academy angol nyelvű oldalán.

Videóátirat

A II. világháború a történelem legnagyobb háborúja volt. A legnagyobb és legvéresebb konfliktus; képzelheted, mennyire összetett téma. Ennek a videónak a célja, hogy áttekintést adjon a háborúról, de ez meg fogja haladni ennek a videónak a kereteit, így itt csak a kezdeteket, a háborúhoz vezető utat tárgyaljuk. Először Ázsiát és a csendes-óceáni színteret vesszük szemügyre, ami nyugati nézőpontból valószínűleg nem mindig kap elegendő figyelmet. De ha visszamegyünk az 1900-as évek kezdetére, Japán egyre inkább militarizálódik, egyre nacionalistább lesz. Az 1900-as évek elején, 1910-től megszállja Koreát, 1931-ben pedig elfoglalja Mandzsúriát. Elfoglalja Mandzsúriát, ezt a területet itt, 1931-ben. Itt létrehozza Mandzsukuó bábállamot; a bábállam kifejezés azt takarja, hogy van kormánya, amely függetlennek tűnik, de valójában, mint egy bábot, valaki más irányítja, esetünkben a Japán Birodalom. Idézzük csak fel, mi zajlik Kínában az 1930-as években: Kína polgárháborúba bonyolódott, [Kínában polgárháború zajlik.] Ez a belháború a nacionalisták, azaz a Kuomintang, és a kommunisták között folyik, A kommunisták vezetője Mao Ce-tung volt, a Kuomintangot Csang Kaj-sek tábornok vezette. Tehát polgárháború kellős közepén vannak, amit, könnyen elképzelheted, a Japán Birodalom arra használ fel, hogy Kína egyre több területe felett szerezzen befolyást. Ez folytatódik a '30-as évek folyamán, aztán elérkezik 1937, és ekkor a japánok egy ürügyet, egy fals indokot felhasználva, – nos, ebbe mélyebben nem mennék bele –, az úgynevezett Marco Polo hídi incidenst használták fel annak okaként, hogy nyílt háborút robbantsanak ki Kína ellen. Tehát 1937-ben háború tör ki, amit gyakran neveznek második kínai-japán háborúnak. [Kínai-japán háború] Sok történész szerint ezen a ponton kezdődött a II. világháború, míg mások szerint csupán a világháború ázsiai színtere kezdődött a kínai-japán háborúval, és valójában 1939-ben, Lengyelország német lerohanásával, kezdődött hivatalosan a II. világháború. Eltekintve attól, hogy a II. világháború kezdetének tartjuk-e vagy sem, a második kínai-japán háború – a második volt, mivel az 1800-as évek végén már volt egy kínai-japán háború, amelyet az első kínai-japán háborúnak nevezünk – elképzelhetetlenül brutális, véres háború volt, sok civil áldozattal, akár egy teljes sorozat videó készülhetne a témájában. Ezen a ponton tehát a konfliktus nyílt háborúba torkollik, ezzel az egyidejűleg zajló polgárháború kissé háttérbe szorul, hogy legyőzzék az agresszor Japánt 1937-ben. Ez a csendes-óceáni területeken zajló események váza a világháború előestéjén. Idézzük most fel, mi történt eközben Európában. Az 1930-as években Hitler Németországa, a náci párt egyre jobban militarizálódott. A náci Németország, itt van. Szövetségre lépnek a Benito Mussolini által vezetett Olaszországgal. Mindkét állam szélsőségesen nacionalista és kommunistaellenes. Talán emlékszel rá, hogy 1938-ban lezajlott az Anschluss – biztosan rosszul ejtem ki –, és a csehszlovák Szudéta-vidék német elfoglalása. Az Anschluss Ausztria Németországhoz csatolását jelentette. Ezután zajlott a csehszlovákiai Szudéta- vidék német elfoglalása, ami az egyik példája volt annak a hírhedt erélytelenségnek, amivel a szövetséges hatalmak a Hitlernek tett engedményekkel azt remélték, hogy elejét veszik egy újabb háború kitörésének. Még élénken emlékeztek az I. világháború borzalmaira. A szövetségesek békíteni próbálják Hitlert – ő viszont egyre agresszívabban lép fel. Tehát lezajlik 1938-ban az Anschluss Ausztriával, és a Szudéta-vidék német megszállása. Aztán 1939-re, 1939 márciusában Csehszlovákia egésze német megszállás alá kerül, Csehszlovákia egésze német megszállás alá kerül, és a szövetséges hatalmak ismét, nos, kényelmetlenül érzik magukat, ehhez hasonló folyamat már lejátszódott egyszer, ellenállnának, de nem akarnak egy újabb háborúba sodródni, így reménykednek, hogy a németek nem követelőznek tovább. Hadd írjam ezt le... Tehát Csehszlovákia egésze... ...Csehszlovákiát... megszállják a németek 1939 márciusában. Aztán augusztusban a németek – már valóban készülődve arra, ami elkerülhetetlenül közeledik, az újabb háború kitörésére –, mivel nem akarnak a szovjetekkel is harcolni, legalábbis a háború elején – bár ahogy azt már talán tudod, végül mégis hadba léptek ellenük –, de most, 1939 augusztusában a németek paktumot kötnek a Szovjetunióval. Tehát aláírják a Molotov-Ribbentrop paktumot a Szovjetunióval augusztusban, ami egy kölcsönös megnemtámadási egyezmény, „tegyétek, amit jónak láttok, mi is tesszük, amit jónak látunk” alapon. A paktum titkos részében érdekszférákat jelöltek ki, megegyezve arról, hogy mely területeket ellenőrzi Németország, és melyeket a Szovjetunió, amit ebben az időben Sztálin vezetett. Ez az esemény vezet a háború formális kezdetéhez; szeptemberben – ezt külön színnel írom – tehát 1939 szeptemberében, szeptember 1-én, Németország megtámadja Lengyelországot, ezt az eseményt tekintik általában a II. világháború kezdetének. Ezután Nagy-Britannia és Franciaország hadat üzen Németországnak. Ezt ide írom: kezdetét veszi a II. világháború. Minden fél hadat üzen egymásnak, Németország megtámadja Lengyelországot, Nagy-Britannia és Franciaország hadat üzen Németországnak, és ekkor, idézd csak fel, Sztálin nem aggódik Hitler miatt, hiszen most kötötték meg a Molotov-Ribbentrop paktumot így szeptember közepén, Sztálin maga is megtámadja Lengyelországot, így mindketten, mondhatni, kikanyarítják belőle... ...a saját érdekszférájukat... Az események ezen a ponton elég rosszul állnak, Ázsiában már zajlik a második kínai-japán háború, ami hihetetlenül kegyetlen, most pedig az I. világháború számos szereplője kezd belesodródni egy eléggé kiterjedt összecsapásba.