If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ha webszűrőt használsz, győződj meg róla, hogy a *.kastatic.org és a *.kasandbox.org nincsenek blokkolva.

Fő tartalom

Az ókori Mezopotámia és a héber Biblia

Az Ótestamentum történeteinek részletes áttekintése az ókori Egyiptomtól Babilóniáig.

Szeretnél részt venni a beszélgetésben?

Még nincs hozzászólás.
Tudsz angolul? Kattints ide, ha meg szeretnéd nézni, milyen beszélgetések folynak a Khan Academy angol nyelvű oldalán.

Videóátirat

A következő néhány videóban áttekintjük nagy vonalakban az ókor történelmét. Egészen pontosan 3000 év történelmét vesszük át néhány videó segítségével. A Föld nem minden részének történelmét figyeljük meg. Fontos megjegyezni, hogy a történelem zajlik Észak-Amerikában és Dél-Amerikában, amiről nem fogunk beszélni éppúgy, mint Afrikában vagy Afrika egyes részein, amivel szintén nem foglalkozunk, akárcsak Európával és a Távol-Kelettel sem, hanem főképp a Közel-Kelet történelme lesz a témánk. Tehát, ez a sárga vonal lesz az ókori Egyiptom történelmi idővonala. Ez tehát Egyiptom. Erről a területről fogunk beszélni itt. Ez a zöld színű idővonal Júdeát jelöli. Beszélünk majd Júdeáról, amely a mai Izrael és Palesztina földjén terült el. És ha szóba kerül Libanon, akkor megemlítjük Föníciát is. Tehát Júdea, ...kicsit nehezen olvasható. De ez itt Júdea. Ez a kékes-pirosas-fehérkés vonal itt Mezopotámiát jelzi. Tehát Mezopotámia. Mezopotámiáról egy másik videóban lesz majd szó, de ez az a terület itt a Tigris és az Eufrátesz folyók körül, ami nagyrészt a mai Irak területén található. Tehát ha ez itt Júdea, akkor ez itt Mezopotámia. Később szó lesz Perzsiáról is, ami ezen a területen fekszik, azután az ókori Görögországról, egy kicsit az ókori Rómáról, Karthagóról, egy kicsit az Indus-völgyi civilizációkról, amely a mai Pakisztán területe. Tehát erről a területről beszélünk majd. Ez a vonal itt az Indus-völgyi civilizációk idővonala, Indus-völgy, vagy akár nevezhetjük Indiának is bár India jóval nagyobb területet jelent, mint az Indus völgye. Ez pedig itt Kína vonala, bár Kínáról nem lesz túl sok szó ebben a videóban. Menjünk hát vissza körülbelül 5000 évet az időben. Már ekkor éltek emberek mindazon a vidékeken, amelyekről szót ejtünk. De a legfontosabb területek azok, amelyeken jelentősebb birodalmak alakultak ki. Kezdjük Egyiptommal, ahol a legfőbb uralkodó a Fáraó, korábban pedig Ménész király, aki egyesítette Alsó- és Felső-Egyiptomot. Ez egy kicsit furcsán hangzik, de Felső-Egyiptom igazából délre van Alsó-Egyiptomtól, azért, mert a Nílus folyó délen ered és észak felé folyik. Tehát Ménész király egyesíti Alsó- és Felső-Egyiptomot, (Felső-Egyiptom nem látszik a térképen) és megszületik az az egyiptomi civilizáció, amelyet gyakran az ókori Egyiptommal azonosítunk. És ez egy nagyon sokáig fennálló civilizáció. Nagyjából ezzel egyidőben már élnek emberek Mezopotámiában, létezik az Akkád birodalom, de most Egyiptommal foglalkozunk részleteiben, így nem tudhatjuk pontosan mi történik mondjuk az Indus völgyében, de feltételezzük, hogy élnek ott is emberek és még számos más helyen is. Most ugorjunk kicsit előre az időben, nagyjából 500 évet. Egyiptomról sokunknak a piramisok jutnak az eszébe. A piramisok Egyiptom történelmének viszonylag korai szakaszában épültek, úgy i.e. 2500 körül, tehát nagyjából 4500-4600 évvel ezelőtt. Ekkor épült a leghíresebb, a gízai Nagy Piramis. Még tovább ugrunk előre az időben, és ebben a videóban be szeretném mutatni az Ószövetség néhány alakját és pár történetet az Ószövetségből, mert az Ószövetség történeteinek történelmi alapjai vannak, bár némelyeknél ez kevéssé bizonyított, de ettől még szót ejtünk róluk, mert olyan mélyen kötődik a zsidó-keresztény, az iszlám, a nyugati- és nem csupán nyugati kultúrához, hogy ez egy nagyon érdekes rálátást ad. Emellett az Ószövetség sok története egészen lenyűgöző. Ugorjunk hát i.e. 1700 idejére. Bár úgy tűnhet, hogy ez nagyon-nagyon rég volt (és tényleg nagyon-nagyon régen volt), jó, ha be tudjuk tájolni magunkat. Az i.e. 1700-as éveknél szót kell ejtenünk Hammurapi babiloni királyról, aki Babilonban élt és az Óbabiloni Birodalom uralkodója volt. Hammurapi király tehát itt, Babilonban, ahol Hammurapi híres törvényoszlopa állt. Hammurapi bevezetett államában egy sor törvényt. Úgy hisszük, Ábrahám nagyjából ekkor nőtt fel Ur városában, tehát úgy hisszük, Ábrahám akkor élt, egy időben, vagy talán kicsit később, mint Hammurapi, Az Ószövetség egyes részein ugyanis érződik, hogy hatással volt rá Hammurapi törvénygyűjteménye. Fontos megjegyezni, hogy bár mindez nagyon régen történt, i.e.1700 körül, Hammurapi uralkodása idején - és ez most egy kicsit fehérebb lesz itt, mert ez idő tájt lett Babilon az egyik meghatározó hatalom Mezopotámiában-, tehát hiába gondoljuk mi, hogy ez nagyon régen történt, mert Hammurapi idejében és Ábrahám idejében a Piramisok már közel 700-800 évesek voltak. Tehát az akkori emberek számára a piramisok már nagyon-nagyon régi építmények voltak. Tekintsük át a történéseket i.e.1700 körültől nagyjából Ábrahám idejéig: Ábrahám törzsével arra a területre vándorol, amely később a Júdea nevet kapja letelepszik ott. És ez az eredménye, amit ez a vonal mutat itt, amely Mezopotától Júdea felé mutat és ami Júdea megalapulását mutatja. Mint már mondtam, nem ők az őslakosok. Itt élnek a kánaániak, föníciaiak és még számos népcsoport él ezen a területen, de érdekes, hogy mindez összecseng az Ószövetségben leírtakkal. Tehát i.e.1700 körül járunk, le is írom ide i.e.1700 hozzávetőlegesen. Eltelik párszáz év és nincs túl sok történelmi tény a birtokunkban, de az Ószövetség szerint József története, Józsefé, aki Egyiptomba megy és a Fáraó tanácsadója lesz, és később testvérei is Egyiptomba érkeznek, tehát József története, aki az Ószövetség szerint Ábrahám dédunokája, az ő története - és megismétlem, ezek nem bizonyított történelmi tények - és kérlek nézz utána magad is hogy találsz-e bármilyen bizonyítékot rá, de a legmegalapozottabb bizonyíték, amit ezzel kapcsolatban találtam, az i.e. 1500 körüli időkből származik: József és a zsidók vagy a zsidó nép egy nagyobb csoportjának Egyiptomba vándorlásának történetét, ahol leszármazottaik rabszolgasorsra jutottak. Ez a rabság, melyet a Fáraó mért a zsidókra nagyjából i.e. 1500-tól i.e.1200-i g tartott. Tehát ez a történet az Ószövetség első részében van, ahol Ábrahámtól eljutunk Józsefen át - ez mind az Ószövetségben, a Teremtés könyvében történik - Mózesig, aki megszabadítja népét a rabságból - a Kivonulás könyvében - és a zsidók végre visszajutnak Jeruzsálembe. Mózes vezeti őket, a Vörös-tengert is szétválasztja menekülésük érdekében, az Ószövetség szerint. És végül Jeruzsálemben megalapítja a zsidó államot, olyan nagy királyok uralkodása alatt, mint Saul, Dávid és Salamon király, Salamon, aki arról híres, hogy az első templomot építtette Jeruzsálemben. Lassan végére érünk a rendelkezésünkre álló 10 percnyi időnek, és itt be is fejezem, hiszen röpke 8 perc alatt közel 2000 év történelmét tekintettük át (nevetés). A következő videóban i.e. 1000-től fogunk eljutni a Római Birodalomig és Jézus születéséig.