Ha ezt az üzenetet látod, az annak a jele, hogy külső anyagok nem töltődnek be hibátlanul a honlapunkra.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Fő tartalom

Tizedes törtek felírása ábra alapján

Egyenlő részekre osztott négyzetek segítségével határozzuk meg, hogy a beszínezett területnek melyik tizedes tört felel meg.

Szeretnél részt venni a beszélgetésben?

Még nincs hozzászólás.
Tudsz angolul? Kattints ide, ha meg szeretnéd nézni, milyen beszélgetések folynak a Khan Academy angol nyelvű oldalán.

Videóátirat

Ebben a feladatban minden négyzet egy egésznek felel meg. Itt ez a négyzet is egy egész, ez is egy egész, úgyhogy ez eddig kettő, és van még ez a rész, ami kisebb, mint egy egész. Az a feladatunk, hogy kiválasszuk, hogy az alábbi lehetőségek közül melyik felel meg a beszínezett területnek. Azt már tudjuk, hogy két egész valamennyi lesz, mert ez a kettő teljesen be van színezve. És itt is van mégegy egész, amit felosztottunk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 egyenlő részre, vagyis tizedekre van osztva. Mindegyik oszlop 1 tizedet jelent, és ezek közül 5 van beszínezve. 1, 2, 3, 4, 5. Azaz, ez itt 5 tized. Így az egész beszínezett terület az 1, 2, meg 5 tized. Nézzük, hogy az alábbiak közül melyik egyezik meg ezzel! A 2 egyes és 5 tized biztosan helyes, mert ahogy beszéltük, van két egészünk, azaz két egyesünk, plusz öt tized. A 2 tízes nem lesz jó, mert itt az egyes a legnagyobb helyi érték, és ugyanígy a 25 sem lesz jó. Ez itt viszont szintén jó lesz, mivel közvetlenül a tizedesvessző mellett jobbra a tizedek vannak. Nekünk van 2 egyesünk, és még 5 tizedünk. Ellenőrizhetjük is a választ: jó lett. Csináljunk meg még egy ilyet! Ugyanaz a kérdés: Az alábbi lehetőségek közül melyik kettővel egyezik meg a beszínezett rész? Van itt 1 egész, és ennek a második egésznek csak egy része van beszínezve. Van tíz oszlopunk: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és mind a tíz oszlop tíz négyzetre van osztva. Tízszer tíz az száz. 100 négyzet van, 100 egyforma négyzet. És ez azt jelenti, hogy ez századokra van felosztva. Ez az egész is századokra van felosztva, és ez az egész is századokra van felosztva. Ebben ez egészben mind a 100 négyzet be van színezve, így ez 100 századot jelent. Itt a másikban pedig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 van a századok közül beszínezve, azaz, ez 9 századot jelent. Nézzük a lehetőségeket! Az 1,9 nem helyes, mert habár van egy egyesünk, a kilenc itt a tizedek helyén áll, nekünk pedig csak 9 századunk van. A 109 század viszont helyes, mert ebben az egészben van 100 századunk, plusz még itt van 9 századunk. Úgyhogy ezt jelöljük is meg jó válaszként! Ez sem lesz itt jó. Addig ugye jó lenne, hogy egy egyes, de nem 1 kilencedünk van, hanem 9 századunk. Az 1/9 pedig nem egyenlő 9/100-dal. És nézzük most ezt! 1,09 század, megvan az egyes, és a kilenc is a századok helyén áll, így ezt jelöljük meg jó válaszként. Ellenőrizzük is! Helyes. Nézzük meg most ezt egy kicsit más szemszögből is! Itt az a feladat, hogy fejezzük ki a beszínezett területet közönséges törtként, és aztán tizedes törtként is. Hogy kezdhetnénk ennek neki? Ugye itt van 3 egész, és látom, hogy a negyedik egész tíz egyenlő részre van felosztva. Ezek közül pedig három van beszínezve. Mi lenne ez vegyes számként? Ugye van itt 3 egész és utána még 3/10. Azaz 3 egész és 3/10. Vagy, ha sima törtként akarnánk felírni, akkor tudjuk, hogy a három egész az harminc tizedet jelent, plusz a három tized ezzel együtt 33/10. Hogy írhatnánk fel ezt tizedes törtként? Van 3 egészünk, és a tizedesvesszőtől közvetlenül jobbra a tizedek vannak, úgyhogy ide a tizedek helyére írhatjuk is, hogy 3. 3 egész 3 tized. Ellenőrizzük is! Helyes. Nézzünk még meg egy utolsót! Itt is ugyanaz a feladat! Fejezzük ki a beszínezett részt törtként és tizedes törtként. Látjuk, hogy itt van két egész, ami teljesen be van színezve, és van egy harmadik egész, amiből csak 3 század van beszínezve. Kezdjünk most a tizedestörttel! Két egész teljesen be van színezve, úgyhogy írom, hogy 2 egész, és ha ideírnám a 3-t, közvetlenül a tizedes- vesszőtől jobbra, akkor az 3 tized lenne. De itt csak 3 század van beszínezve, úgyhogy nullát írok a tizedek helyére, és a századok helyére írom a 3-at. 2 egész 3 század. Mi lenne ez vegyes számként? Ugye 2 egész és még 3/100. És törtként? Tudjuk, hogy a két egész ugyanaz, mint 200/100. Ez ugye itt 100/100, ez itt mégegy 100/100, úgyhogy ez együtt 200/100, plusz a 3 század: az 203/100. Ellenőrizzük is, helyes. Kész is vagyunk.