If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ha webszűrőt használsz, győződj meg róla, hogy a *.kastatic.org és a *.kasandbox.org nincsenek blokkolva.

Fő tartalom
Pontos idő:0:00Teljes hossz:2:07

Videóátirat

Nézzük, ki tudjuk-e deríteni, hogy mi hat 30%-a! Az egyik lehetőségünk az, hogy közönséges törtként fejezzük ki a százalékot. A 30% az 30/100-ot jelent, azaz leírjuk a harminc századot, és ezzel szorozzuk meg a hatot. Ez itt ugyanaz, mint a hat 30%-a. Vagy kifejezhetjük tizedestörtként is, és vehetjük úgy, mint 30 századszor 6, tehát 0,30-szor 6. Megoldhatjuk mindkettőt, és látni fogjuk, hogy ugyanazt az eredményt kapjuk. Csináljuk is meg az elsőt! Ez itt 30/100 és ezt szorozzuk hattal, amit pedig vehetünk úgy, mint 6 osztva 1-gyel, vagy 6 per 1. Ezeknek a szorzata pedig... 30-szor 6 az 180, 100-szor 1 az 100, azaz ez egyenlő lesz 180/100-dal. Ezt tudjuk is egyszerűsíteni. Eloszthatjuk a számlálót és a nevezőt is 10-zel, aztán eloszthatjuk a számlálót és a nevezőt is még kettővel. Így végül 9/5-öt kapunk, ami annyi mint 1 egész és 4⁄5 . És ha ezt tizedes törtként szeretnénk leírni, akkor 4/5 az 0,8. Ha erről magad is meg szeretnél győződni, akkor láthatod, hogyha a négyet próbálod elosztani az öttel, tehát 4 osztva 5-tel, akkor az öt megvan a négyben nullaszor, leírom a nullát, aztán lehozok egy nullát, kiteszem a tizedesvesszőt, és negyvenben az öt megvan nyolcszor. 8 · 5 az 40. Így pedig nincsen maradék. Szóval a négyötöd az 0,8, és itt van még 1 egész, így együtt a kettő 1,8 lesz. Ezt akkor is megkaptad volna, ha a kilencet osztottad volna el öttel. Szóval 6-nak a 30%-a egyenlő 1,8-del. Erről a másik számolással is meggyőződhetünk, ha megszorozzuk a 0,30-ot 6-tal. Csináljuk is meg! Ezt a nullát itt elhagyhatom igazából és leírhatom úgy a számot, hogy 0,3-szer 6. 6-szor 3 az 18. Leírom a nyolcat és továbbviszem az egyet. Itt ki kell tennem a tizedesvesszőt, aztán folytatom, hogy 6-szor 0 az nulla, plusz egy, az egy. Ellenőrizhetjük is magunkat, hogy jó helyre tettük-e ki a tizedesvesszőt. Mégpedig úgy, hogy összesen egy számjegy van a tizedesvessző mögött mindkét számban, amit összeszorzok. Csak ez a hármas van a vesszőtől jobbra, szóval az eredményben is csak egy szám lesz a vesszőtől jobbra. És így 1,8 lesz. Bárhogy is gondolsz rá, vagy bárhogy is számolod ki, 6-nak a 30%-a, az 1,8.