If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ha webszűrőt használsz, győződj meg róla, hogy a *.kastatic.org és a *.kasandbox.org nincsenek blokkolva.

Fő tartalom

Egész szám százaléka

Sok különböző módon oldhatunk meg százalékos, közönséges törtes és tizedes törtes feladatokat. Nézzük meg, hogy hogyan kapjuk meg egy egész szám adott százalékát! Készítette: Sal Khan.

Szeretnél részt venni a beszélgetésben?

Még nincs hozzászólás.
Tudsz angolul? Kattints ide, ha meg szeretnéd nézni, milyen beszélgetések folynak a Khan Academy angol nyelvű oldalán.

Videóátirat

Nézzük, ki tudjuk-e deríteni, hogy mi hat 30%-a! Az egyik lehetőségünk az, hogy közönséges törtként fejezzük ki a százalékot. A 30% az 30/100-ot jelent, azaz leírjuk a harminc századot, és ezzel szorozzuk meg a hatot. Ez itt ugyanaz, mint a hat 30%-a. Vagy kifejezhetjük tizedestörtként is, és vehetjük úgy, mint 30 századszor 6, tehát 0,30-szor 6. Megoldhatjuk mindkettőt, és látni fogjuk, hogy ugyanazt az eredményt kapjuk. Csináljuk is meg az elsőt! Ez itt 30/100 és ezt szorozzuk hattal, amit pedig vehetünk úgy, mint 6 osztva 1-gyel, vagy 6 per 1. Ezeknek a szorzata pedig... 30-szor 6 az 180, 100-szor 1 az 100, azaz ez egyenlő lesz 180/100-dal. Ezt tudjuk is egyszerűsíteni. Eloszthatjuk a számlálót és a nevezőt is 10-zel, aztán eloszthatjuk a számlálót és a nevezőt is még kettővel. Így végül 9/5-öt kapunk, ami annyi mint 1 egész és 4⁄5 . És ha ezt tizedes törtként szeretnénk leírni, akkor 4/5 az 0,8. Ha erről magad is meg szeretnél győződni, akkor láthatod, hogyha a négyet próbálod elosztani az öttel, tehát 4 osztva 5-tel, akkor az öt megvan a négyben nullaszor, leírom a nullát, aztán lehozok egy nullát, kiteszem a tizedesvesszőt, és negyvenben az öt megvan nyolcszor. 8 · 5 az 40. Így pedig nincsen maradék. Szóval a négyötöd az 0,8, és itt van még 1 egész, így együtt a kettő 1,8 lesz. Ezt akkor is megkaptad volna, ha a kilencet osztottad volna el öttel. Szóval 6-nak a 30%-a egyenlő 1,8-del. Erről a másik számolással is meggyőződhetünk, ha megszorozzuk a 0,30-ot 6-tal. Csináljuk is meg! Ezt a nullát itt elhagyhatom igazából és leírhatom úgy a számot, hogy 0,3-szer 6. 6-szor 3 az 18. Leírom a nyolcat és továbbviszem az egyet. Itt ki kell tennem a tizedesvesszőt, aztán folytatom, hogy 6-szor 0 az nulla, plusz egy, az egy. Ellenőrizhetjük is magunkat, hogy jó helyre tettük-e ki a tizedesvesszőt. Mégpedig úgy, hogy összesen egy számjegy van a tizedesvessző mögött mindkét számban, amit összeszorzok. Csak ez a hármas van a vesszőtől jobbra, szóval az eredményben is csak egy szám lesz a vesszőtől jobbra. És így 1,8 lesz. Bárhogy is gondolsz rá, vagy bárhogy is számolod ki, 6-nak a 30%-a, az 1,8.