If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ha webszűrőt használsz, győződj meg róla, hogy a *.kastatic.org és a *.kasandbox.org nincsenek blokkolva.

Fő tartalom

Hegyesszög, derékszög és tompaszög

A hegyesszög kisebb, mint 90 fok, a derékszög 90 fokos, a tompaszög nagyobb, mint 90 fok. Megismerkedünk ezekkel a szögfajtákkal, és példákat is nézünk mindegyikre. Készítette: Sal Khan.

Szeretnél részt venni a beszélgetésben?

Még nincs hozzászólás.
Tudsz angolul? Kattints ide, ha meg szeretnéd nézni, milyen beszélgetések folynak a Khan Academy angol nyelvű oldalán.

Videóátirat

Ebben a videóban megismerünk néhány alapvető szögtípust. Megismerjük a hegyesszöget, a derékszöget és a tompaszöget. Azt hiszem, ha végigmegyünk ezeken, eléggé magától értetődőek lesznek. A hegyesszög – először lerajzolom, talán érthető lesz –, tehát a hegyesszög valahogy így néz ki. Két félegyenest rajzolok, amiknek közös a kezdőpontjuk. Tehát ez a szög itt a hegyesszög. Rajzolhatok másképp is hegyesszöget, esetleg olyat, amelyik két egymást metsző egyenes között van. Ez a szög hegyesszög lesz, és akkor ez is, mindkettő hegyesszög. Látni fogjuk, hogy a hegyesszög kicsi. kisebb, mint a derékszög. Persze még nem mondtam meg, hogy mi az, hogy derékszög. A derékszög olyan, hogy ha a két félegyenes közül az egyik vízszintes, a másik függőleges. Először lerajzolom félegyenesekkel. Tehát ez egy derékszög, ez balról jobbra megy, a másik félegyenes pedig lentről felfelé. Ez a szög itt derékszög. Jelölhetjük úgy, mint általában egy szöget, de a derékszöget legtöbbször úgy jelöljük, hogy teszünk a köríven belülre egy pontot. Ez azt jelenti, hogy derékszög, Vagyis ha ez balról jobbra megy, akkor ez pontosan lentről felfelé megy. Szerintem a legjobb úgy elképzelni, hogy ha ez a félegyenes függőleges, akkor ez vízszintes. Lerajzolom egyenesekkel is. Tehát ha van egy ilyen egyenes, és itt van egy másik egyenes, akkor ezek itt mind derékszögek. Az ilyen egyeneseket merőleges egyeneseknek nevezzük. Ez merőleges erre, és ez is merőleges erre, derékszöget zárnak be egymással. Tehát ezek itt derékszögek. És most, hogy tudjuk, hogy mi a derékszög, másképpen is megfogalmazhatjuk, hogy mi a hegyesszög. A hegyesszög kisebb, mint a derékszög. Ha majd tanulsz a radiánról és fokról, amelyek a szög különböző mértékegységei, akkor látni fogod, hogy a derékszög 90 fokos, a hegyesszög tehát akkor kisebb, mint 90 fok. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez a szög, ez a nyílás kisebb. Kicsit elforgatjuk a csúcs körül ezt az szögszárat, és megkapjuk a másik szögszárat. Itt egészen idáig el kellene forgatnunk, itt meg csak egy kicsit kellene elforgatni. Szóval a hegyesszög kisebb, mint a derékszög. Most már akkor lehet, hogy arra is rájöttél, milyen a tompaszög. A tompaszög nagyobb, mint a derékszög. Nem lehet bármilyen nagy egy tompaszög, de erről majd egy későbbi videóban beszélünk. Rajzolok néhány példát tompaszögre. Tehát ez egy tompaszög így néz ki egy tompaszög. Ha ez a félegyenes merőleges erre... akkor ez a félegyenes a derékszögnél nagyobb szöget zár be ezzel a másik félegyenessel. Tehát ez a tompaszög. A szavak hétköznapi jelentésére is gondolhatunk. Ez itt hegyes, mint egy nyíl, ez pedig itt nem olyan hegyes, tehát tompa. Ez tehát nagyobb, mint a derékszög, nagyobb, mint 90 fok, ha megmérjük. Ha a szögnek ezt a szárát elforgatnánk a csúcs körül, hogy megkapjuk a másik szárát, tovább kellene forgatni a derékszögnél, és sokkal tovább annál, mint hogyha hegyesszög lenne. Ha rajzolok két egymást metsző egyenest, akkor itt melyik lesz hegyesszög, és melyik lesz tompaszög? Nos, ezen az ábrán ez a kettő hegyesszög, ezek pedig tompák, ez és ez tompaszög. Ezen a fenti rajzon szintén, ez a szög és ez a szög tompaszög. Szóval nagyon egyszerű. Ha egy egyenes vagy félegyenes merőleges a másikra – például az egyik fel-le megy, a másik meg jobbra-balra, tehát merőlegesek –, akkor derékszögről beszélünk. Ha a szög kisebb a derékszögnél, tehát kevesebbet kell forgatni, akkor hegyesszögről beszélünk. Ha többet kell forgatni, akkor tompaszögről beszélünk. Szerintem ha ránézel egy szögre, most már elég könnyen meg tudod állapítani, hogy hegyesszög, derékszög vagy tompaszög-e.