If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ha webszűrőt használsz, győződj meg róla, hogy a *.kastatic.org és a *.kasandbox.org nincsenek blokkolva.

Fő tartalom

A sejtciklus regulátorai

A sejtciklus legalapvetőbb szabályozási rendszere. Ciklinek, ciklin-dependens kinázok (Cdk-k), és az APC/C.

Bevezetés

A sejtciklus ellenőrzési pontjairól szóló tananyagban a sejtciklus átmeneteinek miértjeivel foglalkoztunk: áttekintettük, hogy melyek azok a tényezők, amelyeket a sejtek figyelembe vesznek, mikor meghozzák a sejtciklus folytatására vonatkozó döntéseiket. Az áttekintett információk egyaránt vonatkoznak a külső környezetre (ilyen információ-hordozók például a különféle molekuláris jelek), vagy a sejtek belső állapotára (ilyen üzenetet közvetít pl. a károsodott DNS jelenléte).
A fentiekhez hasonló jelek megváltoztatják a sejtek sejtciklust szabályozó fehérjéi aktivitását. Ezek a szabályozásért felelős ún. regulátorok meghatározóak az alapvető folyamatok (például a DNS-replikáció, vagy a kromoszómák szétválasztása) lezajlásában. A regulátorok felelősek azért is, hogy a sejtciklus egyes fázisai a megfelelő sorrendben következzenek: hogy egy adott fázis (pl. a G1) befejezése előidézze a következő (jelen esetben az S-fázis) elindulását.
Ebben a tananyagban áttekintünk néhányat a legfontosabb regulátorok közül: a ciklineknek nevezett fehérjéket, a Cdk-enzimeket, és az APC/C enzimkomplexet.

A ciklinek

A ciklinek a sejtciklus legfontosabb regulátorai közé tartoznak. Több típusuk létezik, amelyek egy egész fehérjecsaládot alkotnak. A továbbiakban egy egyszerűsített sémán, négy példán keresztül mutatjuk be a ciklineket, működésük logikáját. Ezek a G1-ciklinek, a G1/S-ciklinek, az S-ciklinek és az M-ciklinek.
Ahogy a név alapján sejthető, az egyes ciklinek egy adott fázishoz (vagy két fázis közötti átmenethez, illetve egy új fázis elindításához) kötődnek, és elősegítik az adott fázis (vagy átmenet) történéseit. Például az M-ciklin serkenti az M-fázisban zajló folyamatokat, úgy mint a sejtmaghártya lebomlását és a kromoszómák kondenzálódását1,2.
Ábra: a ciklin-kifejeződés ciklusa. Az ábra a különféle ciklinek koncentrációjában bekövetkező változásokat szemlélteti a sejtciklus egyes fázisaiban.
G1-ciklin: koncentrációja alacsony a G1-fázis elején, majd lassan emelkedésnek indul. Tetőpontját az S-fázis közepére éri el, ezt követően lassan nullára csökken az M-fázis végéig.
G1/S-ciklin: a sejtciklus nagy részében nagyon alacsony a koncentráció. Hirtelen, szimmetrikusan tetőzik a G1/S átmenetnél.
S-ciklin: koncentrációja alacsony a G1-fázis kezdetén, majd lassan növekedésnek indul, amely lassú növekedés az egész S-fázisra is jellemző. Tetőpontját a korai G2-fázisban éri el, majd hirtelen zuhanni kezd, és nullára csökken az M-fázis kezdete után nem sokkal.
M-ciklin: koncentrációja nagyon alacsony végig a G1-fázis során, majd lassan növekedésnek indul. Tetőpontját a G2/M-fázis átmenetnél éri el, majd hirtelen nullára csökken az M-fázis közepére.
Az OpenStax College, Biology: "Control of the cell cycle: Figure 2," c. ábrájának módosított változata. (CC BY 3.0). A módosítás WikiMaMa munkája.
A különböző ciklinek koncentrációja erőteljesen változik a sejtciklus során, ahogy az a grafikonon is jól látható. Jellemzően egy adott ciklin kis mennyiségben fordul elő a sejtciklus nagy részében, de hirtelen felszaporodik, ha a jelenléte szükségesség válik. Például az M-ciklin koncentrációja hirtelen megnő a G2/M-fázis átmenet előtt (és tetőzik is nem sokkal az M-fázis kezdetét követően). A G1-ciklinek különlegessége, hogy a sejtciklus döntő részében fontos szerepet játszanak, ezért koncentrációjuk végig viszonylag magas.

A ciklin-dependens kinázok

A sejtciklus továbblendítése érdekében a ciklinek serkentik vagy gátolják a sejtek bizonyos fehérjéit: egy enzimcsalád képviselőihez kötődnek, amelyeket ciklin-dependens kinázoknak (Cdk-knak) nevezünk. Az egyedül álló Cdk-k inaktívak, a hozzájuk kötődő ciklinek révén alakulnak működőképes enzimekké, amelyek módosításokat hajtanak végre a célfehérjéiken.
Vajon hogyan működik mindez? A Cdk-k kinázok, vagyis olyan enzimek, amelyek foszforilálják (foszfátcsoportokkal látják el) a célfehérjéiket. Az újonnan bekötött foszfátcsoportok úgy viselkednek, mint egy kapcsoló: aktívabbá, vagy éppen kevésbé aktívvá teszik a célfehérjéket. A ciklin-Cdk kötődésnek két fontos következménye van: egyrészt aktiválódik a Cdk-k kináz funkciója, másrészt pont a ciklin-Cdk kötődés teszi lehetővé, hogy az adott ciklinek által felügyelt sejtciklus-fázisra jellemző célfehérjék kötődni tudnak a Cdk-ciklin komplexhez. Például a G1/S-ciklinek az S-fázis célfehérjéi bekötését serkentik (amely fehérjék például a DNS replikációjában vesznek részt), míg az M-ciklinek az M-fázis fő fehérjéivel való kapcsolatot befolyásolják (amelyek például részt vesznek a sejtmaghártya lebontásában).
Sematikus ábra: hogyan változtatják meg a ciklinek a Cdk-k aktivitását?
Baloldali ábrarész (nincs ciklin): a ciklin nincs jelen, a Cdk inaktív. A G1/S átmenetre jellemző célfehérjék nincsenek foszforilálva (vagyis inaktívak). Semmi nem történik, az S-fázist előmozdító fehérjék kikapcsolt állapotban vannak.
Jobboldali ábrarész (+G1/S-ciklin): a G1/S-ciklin jelen van, és a Cdk-hoz kötődik. A Cdk ezzel aktiválódik, és foszforilálja a G1/S átmenetet előmozdító célfehérjéket. A foszforilált célfehérjék aktiválják a DNS-replikáció enzimeit, ezzel kezdetét veszi az S-fázis.
Általánosságban elmondható, hogy a Cdk-k koncentrációja többé-kevésbé állandó marad a sejtciklus során, de a Cdk-k aktivitása és a célfehérjék koncentrációja változik a különböző ciklinek koncentrációjában beálló változásokkal. Meg kell továbbá említeni azt a tényt is, hogy a Cdk-k, azon túl, hogy szükséges számukra a ciklin partner bekötődése is, további foszforilációt is igényelnek bizonyos specifikus helyeken az aktiválódás érdekében, míg más helyek foszforilálása negatív regulációt, vagyis gátlást vált ki3,4. (Az ábra nem mutatja ezeket a foszforilációs helyeket.)
A ciklinek és a Cdk-k evolúciós szempontból meglehetősen konzervatívak, ami azt jelenti, hogy egymással igen távoli kapcsolatban álló fajokban egyaránt megtalálhatóak, az élesztőktől kezdve a békákon át egészen az emberig. A rendszer részleteiben ugyanakkor mutatkozik némi eltérés: az élesztőkben például csak egyetlen Cdk van jelen, míg az ember és a többi emlős több különböző Cdk-t használ a sejtciklus egyes fázisaiban. (Igen, ez egyben kivételt is jelent „A Cdk-k koncentrációja nem változik” általános szabály alól!) De az alapelvek mindenütt hasonlóak, ugyanúgy, mint a különböző fajokban található ciklinek és Cdk-k molekuláris felépítése5.

Az érést/mitózist elősegítő faktor (maturation-promoting factor, MPF)

A mitózist/érést elősegítő faktor (MPF) egy nevezetes példája a ciklinek és a Cdk-k sejtciklus-átmeneteket szabályozó együttműködésének. Az névadás az 1970-es évekre nyúlik vissza, mikor a kutatók felfedezték, hogy az M-fázisban lévő sejtek tartalmaznak egy olyan ismeretlen molekulát, amely kiváltja a G2-fázisban ragadt béka petesejtek M-fázisba lépését. Az 1980-as években derült csak ki, hogy ez a rejtélyes molekula, amely az MPF nevet kapta, valójában egy Cdk, amely az M-ciklin partneréhez kapcsolódik6.
Az MPF jó példája annak, hogy a ciklinek és a Cdk-k hogyan működnek együtt a sejtciklus átmeneteinek előmozdításában. Ahogy az a legtöbb ciklinre jellemző, az M-ciklin koncentrációja is alacsony a sejtciklus nagy részében. Azonban ahogy egy sejt közelít a G2/M átmenet felé, hirtelen megugrik az M-ciklin szintje. A felhalmozódó M-ciklin hozzákapcsolódik a már jelenlevő Cdk-khoz, és az így kialakuló komplexek készen állnak arra, hogy beindítsák az M-fázist. Mindehhez egy végső jelre várnak (amely jel megerősíti, hogy a sejt DNS-e ép), és ha ezt megkapják, aktivizálódnak, és beindítják az M-fázis folyamatait7.
Az MPF-komplexek foszfátcsoportokkal látják el a sejtmaghártya számos különféle fehérjéjét, ami végső soron a sejtmaghártya lebomlását fogja eredményezni (ami a korai M-fázis kulcsfolyamata), valamint serkentenek más célfehérjéket, amelyek elősegítik a kromoszómák kondenzálódását és más M-fázisra jellemző folyamatokat. Az MPF sejtmaghártya-lebomlásban játszott szerepét az alábbi sematikus ábra szemlélteti.
Sematikus ábra: egy Cdk és egy M-ciklin kapcsolódásával létrejön az MPF-komplex.
Bal oldali ábrarész: az MPF-komplex számos, M-fázisra jellemző célfehérjét foszforilál, amelyek elősegítik az orsó kialakulását, a kromoszómák kondenzálódását, a sejtmaghártya lebomlását és a korai M-fázis számos más folyamatát.
Jobb oldali ábrarész: egy konkrét példa, amely az MPF sejtmaghártya-lebomlást elősegítő működését mutatja be. Az MPF-komplex foszforilálja a sejtmaghártya bizonyos fehérjéit, ami végső soron a sejtmaghártya feldarabolódását, és a fragmentumok vezikulumokba záródását segíti elő. A folyamattal párhuzamosan néhány fehérje felszabadul, elhagyva a membránt.

Az anafázist serkentő komplex/cikloszóma (anaphase-promoting complex/cyclosome, APC/C)

A MPF azon túlmenően, hogy előmozdítja az M-fázis folyamatait, katalizálja a saját megsemmisülését is, méghozzá az anafázist serkentő komplex/cikloszóma (APC/C) aktiválásán keresztül. Az APC/C egy fehérjekomplex, amely az M-ciklinek lebomlását idézi elő az anafázis kezdetén. Az M-ciklinek eltűnése lehetővé teszi a sejt számára, hogy kilépjen a mitózisból, és az utódsejtek megkezdhessék saját sejtciklusuk G1-fázisát. Az APC/C hozzájárul továbbá a testvérkromatidákat összetartó fehérjék lebontásához is, vagyis fontos szerepet játszik a testvérkromatidák szétválasztásában az anafázis során, illetve abban, hogy a leánykromoszómák megkezdhessék vándorlásukat a sejt ellentétes pólusai irányába.
Vajon hogy csinálja az APC/C mindezt? A Cdk-khoz hasonlóan az APC/C is enzim, de a működési elve teljesen más, mint a Cdk-ké. Ahelyett, hogy foszfátcsoporttal látná el a célfehérjéit, egy kis jelölőfehérjét kapcsol hozzájuk, amelyet ubiquitinnek (Ub-nek) nevezünk. Az ubiquitinnel jelölt fehérje az ún. proteaszómához kerül, ami tulajdonképpen a sejtek szelektív kukája, vagyis a jelölt fehérje megsemmisítésre (majd elemeiben újrahasznosításra) kerül. Például az APC/C ubiquitin jelölővel látja el az M-ciklineket, amelyeket aztán a proteaszóma bedarál, így az újonnan alakuló utódsejtek pedig be tudnak lépni a G1-fázisba8.
Az APC/C ubiquitin jelölőt használ ahhoz is, hogy kiváltsa a testvérkromatidák szétválasztását a mitózis anafázisában. Ha a metafázisban az APC/C megkapja a megfelelő jelet, beindít egy láncreakciót, ami végül a testvérkromatidákat összetartó, kohézin molekulákból álló „fehérjeragasztó” lebontásához vezet8,9.
  • Az APC/C először egy ubiquitin jelölőt kapcsol egy szekurinnak nevezett fehérjéhez, amivel lebontásra-újrafelhasználásra ítéli. A szekurin alapértelmezésben egy szeparáz nevű fehérjéhez kötődik, és ezzel inaktív állapotban tartja.
  • A szekurin eltávolításával a szeparáz aktiválódik, és akcióba lép: lebontja a testvérkromatidákat összetartó kohézineket, vagyis lehetővé teszi a testvérkromatidák szétválasztását.

Az ellenőrzési pontok és a regulátorok

A Cdk-k, ciklinek és az APC/C a sejtciklus-átmenetek közvetlen szabályozói, de nem mindig ők irányítják a folyamatokat. Ellenkezőleg, ők is jelekre reagálnak, amelyek a sejtek külső és belső környezetéről hordoznak információkat. Ezek a jelek befolyásolják a fő regulátorok aktivitását, meghatározva, hogy a sejtek továbbhaladhatnak-e a sejtciklusban. A pozitív jelek, mint például a növekedési faktorok, jellemzően serkentik a Cdk-kat és a ciklineket, míg egy negatív jel, például a károsodott DNS jelenléte gátolja vagy teljesen le is állítja őket.
Vegyünk egy példát, amelyben a DNS-károsodás hatására leáll a sejtciklus a G1-ben! A DNS-károsodás számtalan sejtünkben fellép az életünk során, például a Napból származó UV-sugárzás hatására. A sejteknek tudniuk kell kezelni ezeket a helyzeteket: amennyiben lehetőség van rá, ki kell javítaniuk a hibákat, ellenkező esetben meg kell akadályozniuk az érintett sejtek osztódását. A DNS-károsodásra adott válaszreakció központi fehérjéje a p53, egy nevezetes tumorszupresszor, amelyre gyakran mint „a genom őrére” is hivatkoznak10.
A p53 több szinten is kifejti hatását annak érdekében, hogy a végzetesen károsodott sejtek ne tudják továbbörökíteni hibás DNS-üket az osztódás során3. Először is leállítja a sejtciklust a G1 ellenőrzési ponton. Ezt úgy éri el, hogy serkenti a Cdk-kat gátló, ún. Cdk-inhibitor (CKI) fehérjék termelődését. A CKI fehérjék a Cdk-ciklin komplexekhez kötődnek, gátolva a működésüket (lásd az alábbi ábrát), ezzel időt nyerve a DNS-hibák kijavítására. A p53 további feladata, hogy aktiválja a DNS-javító enzimeket. Ha a hibát nem lehet kijavítani, a p53 harmadszor (és véglegesen) akcióba lép, és beindítja a programozott sejthalál folyamatait, hogy megakadályozza a sérült DNS továbbörökítését.
Sematikus ábra: hogyan állítja le a p53 a sejtciklust a G1/S ellenőrzési ponton? A DNS-károsodások által aktivált p53 serkenti a Cdk-inhibitor termelődését, amely a Cdk-G1/S-ciklin komplexhez kötődik, inaktiválva azt. Mindez leállítja a sejtciklust a G1 fázisban, és megakadályozza a továbblépést az S-fázisba. Ezzel a sejt időt nyer a DNS-hiba kijavítására.
A DNS-hibás sejtek osztódását gátolva a p53 megakadályozza, hogy a mutációk (a DNS maradandó megváltozásai) öröklődjenek. Ha a p53 maga hibás, vagy hiányzik, a mutációk gyorsan felhalmozódhatnak, adott esetben rákos elfajulást eredményezve. E fehérje kiemelkedő szerepét bizonyítja, hogy az egész humán genom összes génje közül a p53 génje az, amely a leggyakrabban mutálódik a rákos sejtekben11. A p53 ismerete és a sejtciklus-szabályozás tanulmányozása alapvető a rák elleni küzdelemben dolgozó kutatók számára.

Szeretnél részt venni a beszélgetésben?

Még nincs hozzászólás.
Tudsz angolul? Kattints ide, ha meg szeretnéd nézni, milyen beszélgetések folynak a Khan Academy angol nyelvű oldalán.