If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ha webszűrőt használsz, győződj meg róla, hogy a *.kastatic.org és a *.kasandbox.org nincsenek blokkolva.

Fő tartalom

Hidrogénkötések a vízben

A vízmolekulák felépítése és azok a kölcsönhatásaik, amelyek a hidrogénkötések kialakulását eredményezik.

Bevezetés a víz tulajdonságaiba

Te egy beszélő, eszközöket készítő, tanulásra képes zacskó víz vagy. Oké, ez nem teljesen igaz, de közel jár az igazsághoz, mivel az emberi test 60-70%-a víz. És nem csak az emberek – a legtöbb állat, sőt, még az apró baktériumok is nagyrészt vízből épülnek fel.1 A víz elengedhetetlen az általunk ismert élet létezéséhez. Lehet, hogy drámaian hangzik, de igaz – és a drámai igazságok teszik érdekessé az életet! Egy élőlényben a sejtszinten végbemenő kémiai és anyagcsere folyamatok többségének a színhelye a sejtek belsejében lévő, víz alapú „ragacs”, a citoszol.
A víz nemcsak nagyon gyakori az élőlények testében, hanem van néhány olyan szokatlan kémiai tulajdonsága is, melyek rendkívül alkalmassá teszik az élet fenntartására. Ezek a tulajdonságok a biológia több szintjén is nagyon fontosak, a sejtektől az organizmusokon át egészen az ökoszisztémákig. A következő leckékben bővebben is olvashatsz a víznek az életet fenntartó tulajdonságairól:
A víz ezen egyedülálló tulajdonságait a molekulái polaritásának köszönheti és különösen annak a ténynek, hogy ezek képesek hidrogénkötéseket képezni egymással és más molekulákkal. Az alábbiakban megnézzük, hogyan működik a hidrogénkötés.

A vízmolekulák polaritása

A víz kémiai viselkedésének megértéséhez elengedhetetlen ismernünk annak molekulaszerkezetét. A vízmolekulában két hidrogénatom kapcsolódik egy oxigénatomhoz, a molekula alakja pedig V alakban meghajlott. Ennek az az oka, hogy az oxigénatomnak a hidrogénatomokkal kialakított kötései mellett két nemkötő elektronpárja is van. Mindegyik elektronpár – kötők és nemkötők egyaránt – taszítja egymást.
A legstabilabb elrendezés az, amelyikben az elektronpárok a legtávolabbra kerülnek egymástól: egy tetraéder, ahol az OH kötések a négy „lábból” kettőt képeznek. A nemkötő elektronpárok taszítóereje valamivel nagyobb, mint a kötő elektronpároké, így az OH kötések által bezárt szög a szabályos tetraéder 109°-os szöge helyett 104,5°-ra módosul.2
Mivel az oxigén elektronegativitása nagyobb — mohóbban vágyik az elektronokra, mint a hidrogén —, az O-atom megragadja az elektronokat és nem ereszti őket a H-atomok közelébe. Ezáltal a vízmolekula oxigén felőli végén részlegesen negatív töltés, míg a hidrogén felőli végén részlegesen pozitív töltés alakul ki. A vizet poláris kovalens kötései és hajlott alakja miatt a poláris molekulák közé soroljuk.2,3

A vízmolekulák hidrogénkötése

Polaritásuknak köszönhetően a vízmolekulák készségesen vonzódnak egymáshoz. A vízmolekula részlegesen pozitív vége — vagyis a hidrogénatom — lép kapcsolatba egy másik vízmolekula részlegesen negatív végével — vagyis egy oxigénatommal.
E vonzóerők a hidrogénkötések példái. Ezek olyan gyenge kölcsönhatások, amelyek egy részlegesen pozitív töltésű hidrogén és egy nagyobb elektronegativitású atom, például oxigén között jönnek létre. A hidrogénkötésben részt vevő hidrogénatomoknak nagy elektronegativitású atomokhoz (például O, N, vagy F) kell kapcsolódniuk.
Vízmolekulák, amelyek hidrogénkötéseket létesítenek egymással. Az egyik molekula O-atomján kialakult részlegesen negatív töltés hidrogénkötést képezhet a többi molekulák hidrogénatomjain kialakult részlegesen pozitív töltéssel.
A vízmolekulák más poláris molekulákhoz és ionokhoz is vonzódnak. Az olyan töltéssel rendelkező vagy poláris anyagot, amely kölcsönhatásba lép és feloldódik vízben, hidrofilnek nevezzük: a hidro „vizet” jelent, a fil pedig „kedvelőt”. Ezzel szemben az apoláris molekulák, például az olajok és zsírok, nem lépnek kölcsönhatásba a vízzel. Elkülönülnek tőle, ahelyett, hogy feloldódnának benne, ezért őket hidrofóboknak nevezzük: a fóbia jelentése „félelem”. Észrevehetted, hogy ez az olaj és ecet alapú salátaönteteknek egy nem túl praktikus tulajdonsága. Az ecet nagyrészt vizet tartalmaz, egy kevés savval kiegészítve.

Szeretnél részt venni a beszélgetésben?

Még nincs hozzászólás.
Tudsz angolul? Kattints ide, ha meg szeretnéd nézni, milyen beszélgetések folynak a Khan Academy angol nyelvű oldalán.