Fő tartalom

Az atomok elektronszerkezete

Az anyagrész tartalma:

Azt már tudjuk, hogy minden anyag atomokból épül fel, de miből állnak az atomok? A kémikusok modelleket alkalmazva írják le az atomok szerkezetét. Ebben a részben a Bohr-modellel, a fotoelektronos hatással, az abszorpciós és emissziós spektrumokkal, a kvantumszámokkal és az elektronkonfigurációkkal foglalkozunk.