If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ha webszűrőt használsz, győződj meg róla, hogy a *.kastatic.org és a *.kasandbox.org nincsenek blokkolva.

Fő tartalom

Oxidáló- és redukálószerek

Hogyan azonosíthatjuk az oxidáló- és redukálószereket? Készítette: Jay.

Szeretnél részt venni a beszélgetésben?

Még nincs hozzászólás.
Tudsz angolul? Kattints ide, ha meg szeretnéd nézni, milyen beszélgetések folynak a Khan Academy angol nyelvű oldalán.

Videóátirat

Nézzük meg, hogyan lehet azonosítani az oxidáló- és redukálószereket egy redoxireakcióban! Fémnátriumból és klórgázból állítunk elő nátrium-kloridot. Mielőtt kitaláljuk, melyik az oxidáló-, illetve redukálószer, meg kell állapítanunk az oxidációs számokat. Kezdjük a nátriummal! A nátriumatomok elemi állapotban vannak, így az oxidációs számuk 0. A klórban az atomok szintén elemi állapotban vannak, így minden klóratom oxidációs száma 0. Lépjünk át ide jobbra, a nátriumkationhoz! A nátrium töltése +1, és egyatomos ionoknál az oxidációs szám megegyezik a töltéssel. Mivel ennek az ionnak a töltése +1, ez lesz az oxidációs száma is. Bekarikázom az oxidációs számot, hogy megkülönböztessem minden mástól a táblán. A kloridanion töltése -1, ezért az oxidációs száma is -1. Gondoljuk át, mi történt ebben a redoxireakcióban! A nátrium oxidációs száma 0-ról +1-re változott. Nőtt az oxidációs száma. Így a definíció értelmében a nátrium oxidálódott. Nézzük a klórt! A klór oxidációs száma 0-ról -1-re változik. Csökken az oxidációs száma, azaz a klór redukálódik. Minden klóratom redukálódik. Mielőtt azonosítjuk az oxidáló- és a redukálószert, nézzük át ezt még egyszer, ezúttal az összes vegyértékelektront mutatva. Szóval állapítsuk meg így is az oxidációs számokat, mivel ezt ezen a módon is megtehetjük. Állapítsuk meg a nátrium oxidációs számát, jelöljük az elektronokat pontokkal, és állapítsuk meg az oxidációs számot annak alapján, hogy hány vegyértékelektronja van az atomnak alapállapotban, és vonjuk ki ebből azt, amennyi itt a képen van. Az 1. főcsoportba tartozó nátriumnak egy vegyértékelektronja van, ez látható az ábrán. Minden nátriumnak egy vegyértékelektronja van. 1 - 1 = 0, tehát 0 lesz az oxidációs szám; ezt láttuk az előbb is. A nátrium oxidációs száma tehát 0. Két nátriumatomot rajzoltam, az egyenletben levő 2-esnek megfelelően. Állapítsuk meg a klóratomok oxidációs számát a klórmolekulában! A két klóratom között van egy kötés, és tudjuk, hogy ez két elektronból áll. Amikor az oxidációs számot nézzük, ezeket a nagyobb elektronegativitású elemhez rendeljük. Itt ez ugyanaz az elem, nincs különbség. Egy elektront adunk az egyik atomnak, egyet pedig a másiknak. Az oxidációs állapot megállapítása: a klórnak hét vegyértékelektronja van, és itt az ábrán is hét elektron van körülötte. 7 - 7, az oxidációs szám 0 lesz. Természetesen ezt láttuk az előbb is, amikor csak a megtanult szabályt alkalmaztuk. Ugyanez van a másik klóratomnál is, 0 az oxidációs száma. Néha segít, ha látjuk az elektronokat. Térjünk át a termékre! Két nátrium-klorid. Nézzük, mi történt az elektronokkal! Egy lilával jelölt elektron erről a nátriumról átkerült az egyik klórra. Hasonlóképpen erről a nátriumról is átkerült a másik klórra, a nátrium elvesztette a vegyértékelektronját. Mindkét nátriumatom elvesztette vegyértékelektronját, kationná alakult. Az oxidációs szám kiszámításához azt tesszük, amit az előbb. A nátriumnak alapállapotban egy vegyértékelektronja van, de ezt elvesztette. 1 - 0 = +1 lesz az oxidációs száma, ismét ugyanaz az eredmény, mint az előbb. A klórnak alapállapotban hét vegyértékelektronja van, de még kapta a lila színűt is. Most így 8 elektron van körülötte. 7 - 8, azaz -1 lesz az oxidációs száma. Talán így már az is érthetőbb, miért azonosak a töltéssel az egyatomos ionok oxidációs számai. Most, hogy rájöttünk, mi történik a lilával jelölt elektronokkal, írjunk fel félreakciókat, és utána végre tisztázzuk, melyik az oxidálószer, és melyik a redukálószer! Bontsuk szét a reakciót kicsit másképp! Itt van két nátriumatom. Ez a két nátriumatom nátriumionná alakul. A jobb oldalon tehát van két nátriumion. A nátriumatomok elektronleadással alakultak ionná, mindkét nátriumatom elveszített egy elektront. Összesen elvesztettek két elektront. Ezeket lilával jelölöm itt. Ezt a két elektront leadták, ez az oxidációs félreakció. Tudjuk, hogy oxidáció, mivel elektronleadás történik. LEO, azaz LEadja az elektront: Oxidálódik Ez tehát az oxidációs félreakció. Írjuk fel a redukciós félreakciót! A klórmolekula kapott két elektront, amit lilával jelöltem. Ezt a két elektront most idetesszük. A klórmolekula felvette mindkettőt, a klóratomok kloridionná alakultak. Így itt két kloridionunk van. Ezt a két elektront hozzáírjuk a reagensek oldalához. Ez elktronfelvétel, tehát ez a redukciós félreakció. FRED, azaz Felveszi az elektront: REDukálódik. Ha a két félreakciót összeadjuk, visszakapjuk az eredeti redoxireakciót, mivel ez a két elektron kiesik. Ugyanazok az elektronok. Ezek a lila elektronok, amelyeket a nátrium leadott, ugyanazok, amelyeket a klór fölvett. A megmaradt reagenseket a bal oldalon összeadva: van 2 nátrium és egy Cl₂, tehát 2 nátrium és a klórgáz. A termék éppen 2 NaCl, és természetesen megkaptuk az eredeti rendezett redoxireakciót. Végül tehát azonosíthatjuk az oxidáló-, illetve a redukálószert. Úgy gondolom, fontos volt ezen végigmenni; nem téveszthetünk el semmit, ha végiggondoljuk az elektronokat és a definíciókat is. A nátrium tehát oxidálódik, átad két elektront a klór redukálásához. Így azt mondhatjuk, hogy a nátrium az, ami a klórt redukálja, azaz a redukálószer. Írjuk ezt ide! Tehát a nátrium az, ami oxidálódik, az lesz a redukálószer. Ez teszi lehetővé, hogy a klór redukálódjon, azzal, hogy átad két elektront. A klór pedig, ami redukálódik, átvesz két elektront a 2 nátriumatomtól. Így válik lehetővé a nátrium oxidációja, tehát a klór az, ami a nátriumot oxidálja, azaz az oxidálószer. Felírom ide pirossal. A klór az oxidálószer. Ezt néha zavarónak találják a diákok, mivel a nátrium oxidálódik, és ő a redukálószer. A klór pedig redukálódik, és ő az oxidálószer. De ha átgondoljuk, mi történik az elektronokkal, kiderül hogy ezek ugyanazok az elektronok. Az elektronok, amiket a nátrium lead, ugyanazok, amiket a klór felvesz, így lehet a nátrium a klór redukálószere, a klór pedig egyúttal oxidálja a nátriumot. Azaz számítsuk ki az oxidációs számokat, utána gondoljuk át a definíciókat, és megállapíthatjuk, melyik az oxidáló- és melyik a redukálószer.