If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ha webszűrőt használsz, győződj meg róla, hogy a *.kastatic.org és a *.kasandbox.org nincsenek blokkolva.

Fő tartalom

Ismerkedés a gravimetriás meghatározásokkal: elpárologtatásos gravimetria

Ismerkedés az elpárologtatásos és a kicsapásos gravimetriás meghatározásokkal. Megnézünk egy mintafeladatot, ahol elpárologtatásos gravimetriával határozzák meg egy kristályvizes fémsó tisztaságát.

Mi a gravimetria?

A gravimetria (tömeg szerinti mennyiségi elemzés) olyan laboratóriumi módszer, amely a vizsgált anyag tömegét vagy koncentrációját az analízis során bekövetkező tömegváltozás alapján határozza meg. A gravimetriás elemzést használhatjuk arra, hogy a következő kérdésekre választ adjunk:
  • Mennyi a vizsgált anyag koncentrációja az oldatban?
  • Mennyire tiszta a minta? A minta lehet szilárd vagy akár oldat is.
A gravimetriás elemzésnek 2 fő típusa van. Mindkettőre jellemző, hogy a vizsgált anyag valamilyen fázisváltozáson megy keresztül, ily módon választjuk el a többi anyagtól, aminek eredményeként tömegváltozás következik be. Egyik vagy akár mindkét módszerről is hallhattál már úgy, mint gravimetriás elemzés. Ezen kívül az alábbi szemléletesebb, köznapi neveket is használjuk.
Rajz Alíz-ről, Lewis Carroll "Alíz Csodaországban" című művéből, kezében egy barna, "Igyál meg" feliratú üveg.
Általában nem tanácsos titokzatos folyadékot inni! Talán Alíz is meghatározhatta volna gravimetriával, hogy mi volt az üvegcsében. Hogyan ellenőrizhette volna Alíz, hogy tartalmaz-e oldott ezüstsókat? Kép Alízről, Wikimedia Commons, közkincs
Az elpárologtatásos gravimetria esetén melegítéssel vagy kémiai úton történő bontással választjuk szét a minta összetevőit. A hevítés vagy kémiai bontás során az illékony komponensek távoznak, ami mérhető tömegváltozást eredményez. A lecke második felében egy példán keresztül részletesen is szó lesz elpárologtatásos gravimetriáról.
A kicsapásos gravimetria során csapadékképzési reakció segítségével választjuk el az oldat egy vagy több komponensét oly módon, hogy azok a hozzáadott lecsapószerrel szilárd anyagot képezzenek. Fázisátalakulás következik be, hiszen a meghatározandó komponens kiinduláskor az oldatban van, majd kémiai reakcióba lépve szilárd csapadékot képez. A szilárd anyagot szűréssel választhatjuk el az oldat többi részétől. A szilárd anyag tömege alapján kiszámítható az oldatban lévő ionvegyületek mennyisége vagy koncentrációja.
Ebben a leckében bemutatunk egy, a kémiai gyakorlatban alkalmazott elpárologtatásos gravimetriás elemzési példát. Arról is szó lesz, hogy milyen problémákkal találkozhatunk a gravimetriás elemzések során, illetve hogy ezek hogyan befolyásolhatják eredményeinket.

Példa: kristályvizes fémsó tisztaságának meghatározása elpárologtatásos gravimetriával

Rossz hír! Épp most szóltak, hogy ügyetlen laborsegédünk, Igor, véletlenül beszennyezett egy üveg kristályvizes bárium-kloridot (BaCl22H2O), ismeretlen mennyiségű KCl-dal. Ahhoz, hogy meghatározzuk a BaCl22H2O tisztaságát, 9,51g fémsó-keveréket hevítünk, így eltávolítjuk a vizet a mintából. Hevítés után a minta tömege 9,14g-ra csökkent.
Az eredeti keverék hány tömegszázalék BaCl22H2O-ot tartalmazott?
A gravimetriás elemzési feladatok egyszerű sztöchiometriai feladatok, csak néhány plusz lépést igényelnek. Remélhetőleg emlékszel még arra, hogy a sztöchiometriai számításoknál a rendezett egyenlet együtthatóira van szükség.
Először is nézzük meg, hogy mi történik a minta hevítése során. Eltávolítjuk a vizet a BaCl22H2O-ból, így vízmentes BaCl2(sz)-t és vízgőzt, H2O(g)-t kapunk. A hevítési reakció végére nem marad más, mint vízmentes BaCl2(sz) és KCl(sz) keveréke. A következő számítások során feltételezzük az alábbi állításokat:
  • A minta teljes tömegvesztesége az elpárolgott H2O-ből adódik, nem pedig egyéb bomlási folyamatból.
  • A víz teljes mennyisége a BaCl22H2O vízvesztéséből származik.
Megjegyzés: Nem tudjuk, hogy mennyi szennyezőanyag, KCl van a keverékben. A KCl tömegszázalékos aránya 0% és 100%között bármekkora lehet! Valószínűleg nem 100%a KCl aránya, mivel hevítés hatására vízvesztés történt.
A vízvesztési reakciót felírhatjuk rendezett egyenlet formájában:
BaCl22H2O(sz)BaCl2(sz)+2H2O(g)
A fenti egyenlet alapján az várható, hogy a BaCl22H2O minden egyes moljából 2mol H2O(g) keletkezik. Ezt a sztöchiometriai arányt felhasználva a távozott víz anyagmennyiségéből kiszámolhatjuk a BaCl22H2O anyagmennyiségét az eredeti mintában.
Nézzük végig lépésről lépésre a számítást!

Első lépés: a minta tömegváltozásának meghatározása

A hő hatására elpárolgó víz mennyiségét megkapjuk, ha kiszámoljuk a minta tömegváltozását.
H2O tömege =Minta kindulási tömegeminta végső tömege=9,51g9,14g=0,37g H2O

Második lépés: az elpárolgott víz anyagmennyiségének meghatározása

Ahhoz, hogy a mólarány segítségével átszámoljuk a vízveszteség mennyiségét a BaCl22H2O mennyiségévé, át kell alakítanunk az elpárolgott víz tömegét mólokká. Ezt az átszámolást megtehetjük a víz molekulatömegének segítségével, amely 18,02g/mol.
Víz tömege=0,37g H2O1mol H2O18,02g H2O=2,05102mol H2O

Harmadik lépés: a víz anyagmennyiségének átszámolása a BaCl22H2O anyagmennyiségévé

A víz móljait átalakíthatjuk a BaCl22H2O móljaivá a rendezett egyenlet mólarányának segítségével.
BaCl22H2O anyagmennyisége=2,05102mol H2O1mol BaCl22H2O2mol H2O=1,03102mol BaCl22H2O

Negyedik lépés: a BaCl22H2O anyagmennyiségének átszámolása tömeggé

Mivel a BaCl22H2O tömegszázalékát szeretnénk meghatározni, ismernünk kell a BaCl22H2O tömegét az eredeti mintában. A BaCl22H2O molekulatömegének segítségével átszámolhatjuk a BaCl22H2O anyagmennyiségét tömeggé.
BaCl22H2O tömege=1,03102mol BaCl22H2O244,47g BaCl22H2O1mol BaCl22H2O=2,51g BaCl22H2O

Ötödik lépés: a BaCl22H2O tömegszázalékának meghatározása az eredeti mintában

A tömegszázalékot kiszámolhatjuk a negyedik lépésben meghatározott tömeg és a minta kiindulási tömegének hányadosából.
BaCl22H2O tömegszázaléka=2,51g BaCl22H2O9,51g minta100%=26,4%BaCl22H2O     (Ezt nem fogjuk Igornak megköszönni!)
Összevont megoldás: a második, harmadik, és negyedik lépéseket egyetlen számolásban is felírhatjuk (azzal a kikötéssel, hogy különös figyelmet fordítunk a mértékegységekre). Ahhoz, hogy átszámoljuk a H2O tömegét a BaCl22H2O tömegévé (amelyet az alábbi egyenletben „hidrát”-nak nevezünk, hogy egy kis helyet spóroljunk), a következő egyenletet kell megoldanunk:
Hidrát tömege = 0,37g H2O  1mol H2O18,02g H2O  1mol hidrát2mol H2O  244,47g hidrát1mol hidrát = 2,51g hidrát                                             Második lépés:                 Harmadik lépés:      Negyedik lépés:
                             H2O móljainak meghatározása   mólarány felírása     BaCl22H2O tömegének meghatározása

Lehetséges hibaforrások

Hurrá, sikeresen használtuk a gravimetriát egy porkeverék tisztaságának meghatározására! Néha azonban, amikor a laborban tesszük ugyanezt, nem megy minden ilyen egyszerűen. Az alábbi hibák fordulhatnak elő:
  • Sztöchiometriai hibák, ha például nem rendezzük a BaCl22H2O vízvesztési reakciójának egyenletét.
  • Kísérleti hibák, ha például nem hagyunk elég időt arra, hogy a minta teljes víztartalma elpárologjon, vagy elfelejtjük tárázni (lenullázni) a méréshez használt edény tömegét.
Milyen eredményt kapnánk a fenti esetekben?
Első lehetőség: elfelejtjük rendezni az egyenletet.
Ebben az esetben a harmadik lépés során helytelen mólarányt használnánk a számításunkhoz. A helyes mólarány, 2H2O1BaCl22H2O, használata helyett hibás, 1H2O1BaCl22H2O, mólarányt használnánk. Ez a harmadik lépés számolása során megduplázná a kristályvizes só anyagmennyiségét, amely megkétszerezné a BaCl22H2O teljes tömegszázalékát is. Így végül arra következtetnénk, hogy a minta sokkal nagyobb tisztaságú, mint amilyen valójában!
Gondolatmenet ellenőrzése: mennyi lenne a kristályvizes só a tömege az első esetben?
Mi a történet tanulsága? Ellenőrizzük, hogy valamennyi reakcióegyenletet helyesen rendeztük-e!
Második lehetőség: nem volt elég időnk, és nem párolgott el az összes víz.
A kézben tartott óraüvegen fehér, vízmentes réz(II)-szulfát, és hidratált réz(II)-szulfát található, amely víz hozzáadása után égkék színű foltként jelenik meg a fehér porkupac közepén.
Bizonyos esetekben a kristályvizes és a vízmentes fémsó színe eltérő. Például a vízmentes réz(II)-szulfát fehér színű szilárd anyag, amely vízfelvétellel élénk kék színűvé változik. Ezekben az esetekben a száradási folyamat nyomon követésében a tömegváltozás mellett a színváltozás is segítségedre lehet. Kép forrása: Benjah-bmm27, Wikimedia Commons, közkincs
A második esetben nem távolítottuk el az összes vizet a mintából. Sajnos ennek több oka is lehetett. Például nem volt rá elég időnk, a szárítási hőmérsékletet túl alacsonyra állítottuk, vagy csak tévedésből, idő előtt abbahagytuk a minta hevítését. Hogyan befolyásolja ez a számításainkat?
Ebben az esetben az első lépésben meghatározott tömegváltozás kisebb lesz, mint amennyi valójában, ebből adódóan kevesebb mol vizet kapunk a második lépésben. Ez azt eredményezi, hogy a teljesen dehidratált mintához képest kisebb BaCl22H2O tömegszázalékot számolunk. Így végül alulbecsüljük a kristályvizes só tisztaságát.
A kémikusok általában tömegállandóságig tartó szárítással próbálják meg elkerülni a második lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy a szárítási folyamat alatt folyamatosan ellenőrizzük a tömegváltozást, egészen addig, amíg további tömegváltozást már nem tapasztalunk (ez a laboratóriumi mérlegünk pontosságától is függ). Amikor elkezdjük melegíteni a mintát, a vízvesztésből adódóan eleinte jelentős tömegcsökkenést várhatunk. Ahogy folytatjuk a minta melegítését, a tömegcsökkenés egyre kisebb lesz, mivel a mintában is egyre kevesebb a víz, amely elpárologhat. Egy bizonyos pontnál már nem marad elég víz a mintában ahhoz, hogy jelentős tömegváltozást eredményezzen, így a mért tömeg több mérés során is körülbelül ugyanakkora marad. Remélhetőleg ekkor már feltételezhetjük azt, hogy a mintánk teljesen száraz!
Gyakorlati tipp: amikor illékony anyagokat szeretnénk eltávolítani a mintából, a minta felületének nagysága mindig fontos tényező. Ha a minta felülete nagyobb, gyorsabb lesz a párolgás. A minta felületének nagyságát úgy növelheted, hogy a melegített felületen annyira vékonyra simítod, amennyire csak lehetséges; vagy a nagyobb, mintadarabokat összeaprítod, hiszen a nedvesség a darabok belsejében rekedhet.

Összefoglalás

A gravimetria olyan laboratóriumi módszerek csoportja, amelyek a bekövetkező tömegváltozások alapján határozzák meg a minták koncentrációját. Az elpárologtatásos gravimetria a tömeg szerinti elemzés egyik fajtája, amely a könnyen párolgó összetevő eltávolítása során fellépő tömegváltozást méri. Az elpárologtatásos gravimetriára példa egy kristályvizes só mennyiségének vagy tisztaságának meghatározása a melegítés hatására bekövetkező tömegváltozása alapján. Néhány hasznos tipp a gravimetriás meghatározásokhoz és számításokhoz:
  • Ellenőrizd a sztöchiometriát és bizonyosodj meg arról, hogy a reakcióegyenletek rendezettek.
  • Amikor egy mintából a könnyen párolgó komponenst szeretnéd eltávolítani, a mintát tömegállandóságig szárítsd.
  • Mindig tárázd le a mintatartó edényt.
Ha szeretnél többet olvasni a gravimetriás elemzések gyakori hibáiról, nézd meg ezt a cikket a kicsapásos gravimetriáról.

Szeretnél részt venni a beszélgetésben?

Még nincs hozzászólás.
Tudsz angolul? Kattints ide, ha meg szeretnéd nézni, milyen beszélgetések folynak a Khan Academy angol nyelvű oldalán.