If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ha webszűrőt használsz, győződj meg róla, hogy a *.kastatic.org és a *.kasandbox.org nincsenek blokkolva.

Fő tartalom

A meiózis 1. főszakaszának lépései

Hogyan válnak szét a homológ kromoszómák? Profázis I, metafázis I, anafázis I és telofázis I.

Szeretnél részt venni a beszélgetésben?

Még nincs hozzászólás.
Tudsz angolul? Kattints ide, ha meg szeretnéd nézni, milyen beszélgetések folynak a Khan Academy angol nyelvű oldalán.

Videóátirat

Az előző videóban elkezdtünk a meiózissal foglalkozni, pontosabban a meiózis I-gyel, sőt, még pontosabban a profázis I-gyel. Azért foglalkoztunk annyit vele, mert sok érdekes esemény zajlik akkor. Sok dolog hasonlít a mitózis profázisához, pl. a sejtmaghártya eltűnik, vagy elkezd eltűnni, a kromoszómák kondenzálódnak, kialakítva a klasszikus alakot, amely már mikroszkóppal is látható. Ami azonban különleges és érdekes a meiózis I-ben, illetve a profázis I-ben az az, hogy a kromoszómák átkereszteződnek, ami nagyon jellemző a meiózis I-re. Ez a folyamat pontosan szabályozott, ugyanis a homológ párok homológ szakaszai kereszteződnek át, amelyek ugyanazokat a géneket hordozzák, azonban olykor eltérő változatokat. Az allélok tehát eltérhetnek, növelve a változatosságot, ami az ivaros szaporodás fő célja. Ez egy nagyon elegáns megoldás. De most folytassuk a meiózis tárgyalását, itt most a meiózis I-re fókuszálva. És talán sejted is, mi lesz a következő fázis neve: metafázis I. Némiképp hasonlít a mitózis metafázisához. Tehát metafázis I, rajzolom is a kis sejtemet. Ez itt a sejthártya. Itt vannak a centroszómák, amelyek mostantól fognak fontos szerepet játszani. A sejtmaghártya mostanra eltűnt, és hasonlóan a mitózis metafázisához, a kromoszómák párba állnak a középsík mentén, rajzolom is: e függőleges tengely mentén. Rajta hát! Ide jön ez a kromoszóma. Ez egy kromoszóma, amely kétkromatidás, és már megvolt a crossing over, így hordoz egy kis rózsaszín szakaszt is. Időbe telik, hogy gyakrabban kell színeket cserélni. Aztán itt ez a másik, amelynek nagy része anyai eredetű, de ez is hordoz egy kis cserélt szakaszt. Mutatom. Rajzolom. Aztán itt a következő, a pontosság kedvéért. Itt ez az apai kromoszóma. A replikáció miatt ez is kétkromatidás. Aztán itt ez az anyai, már nem mutatom a rekombináció következményét. Talán itt nem is következett be. Itt nem történt meg a homológok rekombinációja. Ezek tehát a rövidebbek. Berajzolom a centromer régiókat. Korábban a centromer régiókat kékkel rajzoltam. Centromer régiók... illetve centoszómák, mikrotubulusokhoz kapcsolódva, amelyek majd eltolják, eltávolítják a centroszómákat egymástól. A mikrotubulusok a kromoszómák kinetokórjaihoz is kapcsolódnak, így. Ami a mikrotubulusokat illeti, gyakran csak úgy mondják róluk, hogy ja, ezek kapcsolódnak ide-oda, vagy hogy képesek a dolgok mozgatására, de szerintem ez elképesztő, hogy van egy rakás fehérjénk, amelyek mindenféle kémiai és termodinamikai folyamat révén látnak el a olyan érdekes feladatokat, mint pl. hogy elmozdítják a kromoszómákat a sejt különböző részeire, és így végül lesz egy csomó gamétánk, amelyek már részt tudnak venni az ivaros szaporodásban. Mindez elképesztő, ami az evolúció évmilliárdjai alatt alakult ki így, de ettől még észveszejtő belegondolni a komplexitásba, függetlenül attól, hogy nem ismerjük teljesen a folyamatot. Például itt vannak ezek a motorfehérjék, amelyek mozgatják a kromoszómákat, ezek a mikrotubulusok, megnyúlva és megrövidülve, mindenféle érdekes módon. Ez egy nagyon izgalmas folyamat. Na tehát, lényegében ez történik a metafázis I alatt. És már valószínűleg sejted, hogy mi következik ezután. Átlépünk az anafázis I-be. Átlépünk az anafázis I-be. Ideírom. Anafázis I. És hasonlóan a mitózis anafázisához, a kromoszómák itt is elkezdenek elválni egymástól. Van azonban egy lényeges küönbség. Egy nagyon lényeges különbség. A mitózisban a testvérkromatidák váltak el egymástól. A testvérkromatidák elváltak, és így jött létre a két utódkromoszóma. Na ez az, ami NEM történik az anafázis I-ben. Az anafázis I-ben ugyanis a testvérkromatidák együtt maradnak. A homológ párok válnak el egymástól. Lerajzolom. Ez a homológ pár itt elválik egymástól. A testvérkromatidák együtt maradnak. Ez a kromoszóma erre az oldalra húzódik. Ez a kromoszóma ide kerül. Van benne egy szakasz a homológ párjából, így. A másik kromoszóma a másik oldalra kerül. Próbálom a lehető legjobban rajzolni, ezekkel a színekkel. Oké, valahogy így néz ki, egész könnyű átlátni így, hogy eltérőek a színek. Jön a következő, erre az oldalra. A következő erre az oldalra kerül. Végül pedig ez ide jön. Berajzolom a centroszómákat. A centroszómákat. Még egyszer: ők húzzák, úgy is mondhatjuk, hogy a kromoszómák elmozdítódnak, ahogy ezek itt eltolják egymást. A két centroszóma eltávolodik, hogy a sejt ellenkező oldalára kerüljenek, és közben húzzák magukkal, egy érdekes mechanizmus révén, a mikrotubulusok közvetítésével, húzzák magukkal a kromoszómákat is. Így válnak szét a homológ párok. A szétválásuk véletlenszerű. Pl. ez a rózsaszín jobbra is kerülhetett volna, míg a narancssárga balra, vagy éppen fordítva. Mindez növeli a gaméták változatosságát, így az összes gaméta, amely létrejön, különböző genetikai információval rendelkezik. Ez volt tehát az anafázis I. Ezek itt szétválnak, majd sejtheted is, hogy mi következik a telofázis I-ben. Telofázis I. A telofázis I nagyon hasonlít a mitózis telofázisához. Párhuzamosan elkezdődik a citokinézis is, sőt, ez akár már előbb is megindulhat: a mitózisnál gyakran már az anafázisban lezajlik, pontosabban elkezdődik, jól látható módon. A homológ párok már különállóak, a sejt két oldalán helyezkednek el, és megkezdik visszaalakulásukat a kromatin állapotba. Ez itt elkezd visszaalakulni kromatinná. Van benne egy kis rózsaszín. Hoppá... egy kis rózsaszín, itt. Ez is épp letekeredik. Letekeredik. Visszaalakul a kromatinállomány. Megrajzolom a másikat is. Itt is van. Elkezd letekeredni. Ez is letekeredik. Van benne egy kis narancssárga. A sejtmaghártya elkezd kialakulni. Tulajdonképpen a profázis I fordítottja: ott a sejtmaghártya eltűnt, a kromoszómák kondenzálódtak. Berajzolom a centroszómákat, ide, a sejtmaghártyán kívülre. A mikrotubulusok is szétesnek. A mikrotubulusok szétesnek. Majd jön a citokinézis. A citokinézis, mikor a sejtek szétválnak. Kialakul a két utódsejt. Emlékezz vissza a meiózis áttekintésére! Az első főszakaszban egy diploid csírasejtből két haploid sejt jött létre. És ezek még nem a végtermékek. Ez, amit most áttekintettünk, részleteiben megtanultunk, ez a meizóis 1. főszakasza. A következő videó témája a 2. főszakasz. Hoppá, ezt nem így akartam. Tehát ez így egyben a meiózis I. Más színnel írom, valami feltűnővel. Ez a meiózis 1. főszakasza, a meiózis I. Látod, mindkét sejt már haploid (n). Haploidok, vagyis mindkettőnek két kromoszómája van. A két kromoszóma mindegyike kétkromatidás, és majd a meiózis II-ben látni fogjuk, ami nagyon hasonló a mitózishoz, hogy a kromoszómák testvérkromatidái szétválnak. Így lesz majd két leánykromoszóma [minden kétkromatidás kromoszóma után]. Szépen levezetjük majd. A haploid kromoszómaszám 2. Lesz két kromoszómánk itt, és kettő itt. A meiózis II részleteit a következő videó mutatja be.