Ha ezt az üzenetet látod, az annak a jele, hogy külső anyagok nem töltődnek be hibátlanul a honlapunkra.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Fő tartalom

Pozitív és negatív számokkal való osztás

Ismerd meg a negatív számokkal való osztás alapjait!  Készítette: Sal Khan.

Szeretnél részt venni a beszélgetésben?

Még nincs hozzászólás.
Tudsz angolul? Kattints ide, ha meg szeretnéd nézni, milyen beszélgetések folynak a Khan Academy angol nyelvű oldalán.

Videóátirat

Most, hogy már tudjuk, hogyan szorozzuk össze a pozitív és a negatív számokat, gondolkodjunk el azon, hogy hogyan lehet őket osztani. Látjuk majd, hogy igazából nagyon hasonló módon. Ha mindkettő pozitív, akkor pozitív lesz az eredmény, ha az egyik negatív, vagy a másik, de nem mindkettő, akkor negatív lesz az eredmény, ha pedig mind a kettő negatív, akkor a negatívok kioltják egymást, és pozitív eredményt kapunk. Ebből kiindulva állítsd is meg a videót és próbáld meg kiszámolni, amik itt vannak, és utána nézd meg, hogy ugyanazokat az eredményeket kaptad-e, mint én. Nézzük: nyolc osztva mínusz kettővel. Ha csak azt mondanánk, hogy nyolc osztva kettővel, akkor az plusz 4 lenne, de mivel a két szám közül az egyik negatív, ez itt, ezért az eredmény is negatív lesz. Tehát, nyolcat ha elosztjuk mínusz kettővel, az mínusz négy lesz. Ez itt mínusz tizenhat osztva plusz néggyel. Vigyázzunk, ha csak azt mondtuk volna, hogy tizenhat osztva plusz néggyel, akkor az négy lenne. De mivel a két szám közül az egyik negatív, és csak az egyik szám negatív, ezért az eredmény negatív lesz. Nézzük a következőt. Mínusz harminc osztva mínusz öttel. Ha az lenne, hogy harmincban az öt, akkor plusz hatot kapnánk. És mivel negatívat osztottam negatívval, a negatívok kioltják egymást, tehát az eredmény még mindig plusz hat lesz. Ki is írhatom a plusz jelet, de nem szükséges, ez plusz hat. Ha negatív számot osztunk negatív számmal, csakúgy, mint amikor negatív számot szorzunk negatív számmal, pozitív eredményt kapunk. Tizennyolc osztva kettővel. Ez becsapós. Ezt már tudtuk, mielőtt elkezdtünk volna a negatív számokkal foglalkozni: itt pozitív számot osztunk pozitívval, ami pozitív lesz. Tehát ez plusz kilenccel lesz egyenlő. Most pedig csináljunk meg néhány érdekesebb feladatot. Ez itt egy egy összetettebb példa, van benne szorzás is meg osztás is. Először is kiszámoljuk a számlálót, ez mínusz hét szorozva hárommal és ezt fogjuk majd elosztani mínusz eggyel. Tehát a számláló mínusz hét szorozva hárommal. Ha itt plusz hét szorozva hárommal lenne, akkor az huszonegy lenne, de mivel itt az egyik szám negatív, ezért ez mínusz huszonegy lesz. És ezt a mínusz huszonegyet osztjuk el mínusz eggyel. Mínusz huszonegy osztva mínusz eggyel, negatív osztva negatívval pozitív lesz, tehát ez plusz huszonegy lesz. És akkor le is írom mindezt, hogy: ha pozitív számot osztunk negatívval, akkor az negatív lesz; ha negatívat osztunk pozitívval, akkor az is negatív lesz; ha negatívat osztunk negatívval, akkor pozitív lesz az eredmény. És természetesen pozitív osztva pozitívval, az is pozitív lesz. Most csináljuk meg ezt az utolsó példát, ez itt csak szorzás, de ez azért lesz érdekes, mert itt három számot szorzunk össze, és ilyet még nem csináltunk. Menjünk balról jobbra, először nézzük ezt itt: mínusz kettő szorozva mínusz héttel. Mínusz kettő szorozva mínusz héttel. Mind a kettő negatív, úgyhogy a negatívok kioltják egymást, ami azt jelenti, hogy ez itt pozitív szám lesz, 14. Ezt a plusz tizennégyet szorozzuk most mínusz eggyel. Tehát most pozitív számot szorzunk negatívval. Csak az egyik szám negatív, ezért az eredmény is negatív lesz, ami mínusz tizennégy. És akkor adok még neked néhány feladatot, amire mondhatjuk, hogy trükkös feladatok. Mi történne, ha a nullát osztanám mínusz öttel? Ez ugye a nullának a „mínusz ötöd” része. A nulla bármivel osztva, ami nem nulla nullával lesz egyenlő. És mi lenne akkor, ha megfordítanánk? Mi történne, ha mínusz ötöt osztanánk nullával? Hát azt nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mi történik, ha valamit nullával osztunk, ezt nem értelmezzük. Többféleképp is meg lehetne közelíteni ezt a kérdést, úgyhogy ezért általánosságban azt mondjuk, hogy nem értelmezzük. Nem értelmezzük, hogy mi történik, ha valamit nullával osztunk. És hasonlóképpen, ha nullát nullával osztunk, azt sem értelmezzük.