If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ha webszűrőt használsz, győződj meg róla, hogy a *.kastatic.org és a *.kasandbox.org nincsenek blokkolva.

Fő tartalom

A klasszikus Görögország

Feladat

Olvasd el a következő szövegrészt és válaszolj a kérdésre.
„Vajon van-e természettől fogva ilyen ember vagy nincs, vajon jobb és igazságosabb-e az ilyennek, hogy szolgáljon – vagy pedig mindennemű szolgaság természetellenes; ezeket kell megvizsgálnunk, s ezt nem is nehéz egyrészt okoskodással végiggondolni, másrészt a tényekből megállapítani. A vezetés és az engedelmeskedés ugyanis nemcsak szükségszerű, hanem hasznos is. S mindjárt születése pillanatában különválik az alárendelt elem a vezetőtől. … Sőt tovább megyek; a hím és a nőstény viszonya természettől fogva az, hogy amaz erősebb, emez gyengébb, amaz uralkodó, emez az alárendelt elem. S szükségszerűen így kell ennek lennie mindenütt az emberek között is. ”
Részlet Arisztotelész: Politika c. művéből, i. e. 330 körül. (Magyar fordítás: Szabó Miklós, Gondolat, 1969)
Az idézetben kifejtett nézetek az alábbiakban felsorolt megállapítások közül melyiknek igazolására tűnnek a legjobb bizonyítékként?
Válassz egyet: